Πώληση της Tirana Bank από την Τράπεζα Πειραιώς αντί 57,3 εκατ. ευρώ

Η Πειραιώς έλαβε τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στην Αλβανία, συμπεριλαμβανομένης και της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας (Bank of Albania), καθώς και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (η «Συναλλαγή»)

Την πώληση της συμμετοχής της (99.83%) της θυγατρικής της στην Αλβανία, Tirana Bank στην Balfin Sh.p.k. και την Komercijalna Banka AD, αντί 57,3 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Τράπεζα Πειραιώς.

Η Πειραιώς έλαβε τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στην Αλβανία, συμπεριλαμβανομένης και της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας (Bank of Albania), καθώς και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (η «Συναλλαγή»).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «το συνολικό τίμημα της Συναλλαγής διαμορφώθηκε σε 57,3 εκατ. ευρώ, με θετική επίπτωση στα κεφάλαια του Ομίλου». Ειδικότερα, με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων με ημερομηνία αναφοράς 30.09.2018, η συγκεκριμένη συναλλαγή αυξάνει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 (CET-1) κατά 11 μονάδες βάσης, μέσω της απελευθέρωσης συνολικού ύψους 0.4 δισ. ευρώ σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικό (Risk Weighted Assets).

Στη συναλλαγή η UniCredit Group ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Πειραιώς, η Norton Rose Fulbright ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Boga & Associates ενήργησε ως τοπικός νομικός σύμβουλος της Πειραιώς στη Συναλλαγή.

Σχετικά Νέα