Δημοσιεύθηκε στις: Τε, Μαρ 2nd, 2016

Πως θα γίνεται η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης

Πηγές της Κομισιόν αναφερόμενες στο πώς θα γίνεται η χρηματοδότηση μέσω του νέου εργαλείου βοήθειας έκτακτης ανάγκης για ανθρωπιστικές κρίσεις σε χώρες της ΕΕ, παρέπεμπουν στο Άρθρο 3 του σχετικού κανονισμού το οποίο αναφέρει ότι “επιτρέπεται στην Επιτροπή να συνάπτει δημόσιες συμβάσεις προμηθειών με τους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών και να κάνει επιχορηγήσεις σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες των κρατών μελών και να αναθέτει καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε διεθνείς οργανισμούς.”epidoma

Σχετικά με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, που ως τώρα αφορούσε μόνο τρίτες χώρες, οι ίδιοι κοινοτικοί παράγοντες εξηγούσαν ότι είναι πάγια τακτική της Επιτροπής να δίνει τα χρήματα απευθείας σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και ποτέ σε κυβερνητικούς φορείς.

Επεσήμαναν, επίσης, ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας βασίζεται “στις αρχές της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και του ανθρωπισμού”.

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo