Πρώτη θέση με την μεγαλύτερη ανεργία στους νέους κατέχει η Ελλάδα

anergia

Στην πρώτη θέση με την μεγαλύτερη ανεργία στους νέους κατέχει η Ελλάδα, παγκοσμίως. Τις τελευταίες θέσεις καταλαμβάνουν Γερμανία και Ιαπωνία.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό της ανεργίας στους νέους στην Ελλάδα έχει χτυπήσει “κόκκινο” και ανέρχεται στο 51,8%, ενώ την δεύτερη θέση καταλαμβάνουν η Ισπανία με ποσοστό 48,6%.

Την τρίτη θέση της λίστας καταλαμβάνει η Ιταλία με το ποσοστό της ανεργίας στους νέους να ανέρχεται στπ 40,5%, ενώ με μεγάλη διαφορά ακολουθεί η Γαλλία, με ποσοστό 24,1%.Τις τελευταίες θέσεις της λίστας βρίσκονται η Γερμανία (7%)  και η Ιαπωνία (5,5%) οι οποίες έχουν και τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας

Με βάση το spectator οι χώρες με την μεγαλύτερη ανεργία στους νέους είναι οι εξής:

Greece: 51,8%

Spain: 48,6%

Italy: 40,5%

France: 24,1%

UK: 16,1%

India: 12,9%

US: 11,7%

Germany: 7%

Japan: 5.5%

Σχετικά Νέα