Δημοσιεύθηκε στις: Πε, Ιούλ 21st, 2016

Πρόστιμο στην «Τηλέτυπος» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

590_a3744a44121f6c1308d7b11110cd7292Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στην εταιρεία Τηλέτυπος Α.Ε. Το πρόστιμο επεβλήθη για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 ως προς τη μη δημοσιοποίηση και υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2015.

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo