Πρωτοσέλιδα fake news για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, καταγγέλλει η διοίκηση του ΕΦΚΑ

Διάδοση ψευδών ειδήσεων για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, καταγγέλλει η διοίκηση του ΕΦΚΑ.

 Με αφορμή πρωτοσέλιδο δημοσίευμα ημερήσιας εφημερίδας σχετικά με την επιστροφή των διαφορών κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων , ανακοινώνονται από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ τα ακόλουθα:1. Σε ο,τι αφορά τον συγκεκριμένο συνταξιούχο – τα στοιχεία εκκαθάρισης και πληρωμής σύνταξης μηνός 12/2017 του οποίου δημοσιοποιούνται ως φωτοτυπία στην εν λόγω εφημερίδα – το ποσό που καταβλήθηκε είναι το ποσό που πράγματι δικαιούται, όπως εμφανίζεται στο σχετικό έγγραφο (3) του δημοσιεύματος. Το εκκαθαριστικό που απεικονίζει την ανάλυση των ποσών τα οποία δεν συμφωνούν με τα ποσά που δικαιούται ο συνταξιούχος (σχετικό έγγραφο 2 του δημοσιεύματος), απεικονίζει προηγούμενο στάδιο μηχανογραφικής επεξεργασίας της εκκαθάρισης και όχι στο τελικό στάδιο, όπου η ασθένεια εμφανίζεται ως κράτηση και όχι ως επιστροφή όπως σωστά επιμερίστηκε στο έγγραφο 3 του δημοσιεύματος. Εάν πρόσεχε καλύτερα ο καχύποπτος συντάκτης του δημοσιεύματος, θα έβλεπε ότι το ποσό των 721,06 € προκύπτει από το άθροισμα του μικτού ποσού που επιστρέφεται (635,44 €) και του ποσού κράτησης εισφοράς περίθαλψης μηνός Δεκεμβρίου (85,62 €).

2. Σε ό,τι αφορά την περίπτωση γυναίκας συνταξιούχου που αναφέρεται στο δημοσίευμα, σημειώνουμε ότι κανένα δικαίωμα δεν χάνεται για καμία απολύτως κατηγορία συνταξιούχων.

3. Σχετικά με την εκτίμηση δαπάνης, το συνολικό ποσό επιστροφής έχει εκτιμηθεί στα 315 εκατ. € και καταβλήθηκαν 295εκατ.€ διότι όπως όλοι γνωρίζουν μέσα στα 315 εκατ. € περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και ποσά επιστροφής θανόντων και άλλων περιπτώσεων για τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε επιστροφή διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία νομιμοποίησης των δικαιούχων.

Σε κάθε περίπτωση, ο υπολογισμός της επιστροφής των αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών περίθαλψης έχει γίνει μηχανογραφικά και είναι είναι ορθός.

dynamic-hellas-gif

Σχετικά Νέα