Προστασία σε δάνεια α’ κατοικίας έως 140.000

Óôéãìßïôõðï áðü ôçí ôåëåôÞ ðáñáëáâÞò ðáñÜäïóçò óôï õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò ôçí ÔåôÜñôç 28 Éáíïõáñßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÆÙÍÔÁÍÏÓ)

Προστασία για το 93% των δανειοληπτών με δάνεια πρώτης κατοικίας, μέσα από το πολυνομοσχέδιο και τις ρυθμίσεις για τα «κόκκινα» δάνεια, εξήγγειλε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, απαντώντας στη Βουλή σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Λοβέρδου.

Ο κ. Σταθάκης ανακοίνωσε ότι οι ρυθμίσεις για τα «κόκκινα» δάνεια θα περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο για το κλείσιμο της αξιολόγησης που ψηφίζεται την Κυριακή από τη Βουλή.

Ο υπουργός Οικονομίας αναφέρθηκε στην πορεία της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς.

«Οι θεσμοί ζητούσαν πλήρη απελευθέρωση στην διαπραγμάτευση, καθώς η αγορά αυτή είναι κανόνας στις ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς υπερασπιστήκαμε ότι χρειάζεται ισχυρό προστατευτικό πλαίσιο για την πρώτη κατοικία. Το πετύχαμε με τον νόμο του Δεκέμβρη για τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας. Με το νόμο του Δεκέμβρη απελευθερώσαμε επιχειρηματικά δάνεια, αλλά διαμορφώσαμε ρυθμιστικό πλαίσιο για την λειτουργία των funds που ικανοποιεί το κριτήριο η αγορά να λειτουργεί με κανόνες υπό την Τράπεζα της Ελλάδος», τόνισε και επεσήμανε ότι «υπάρχει κλιμάκωση για να υπάρξει Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών για τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής που έχει κάθε νοικοκυριό».

Σε ό,τι αφορά τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια, ο κ. Σταθάκης τόνισε ότι «οι θεσμοί ήθελαν πλήρη απελευθέρωση, αλλά πετύχαμε τον βασικό στόχο να μην πουληθούν “πράσινα” και “κόκκινα” δάνεια που συνδέονται με την πρώτη κατοικία έως το 2018».

Με τον νόμο που θα κατατεθεί θα προστατεύονται όλα τα επιχειρηματικά δάνεια που είναι συνδεδεμένα με την πρώτη κατοικία έως 140.000 ευρώ, ανέφερε ο υπουργός Οικονομίας και συμπλήρωσε: «Αυτό καλύπτει το 93% των δανειοληπτών».

Σχετικά Νέα