Προειδοποίηση Γ. Στουρνάρα για τις τράπεζες

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας στο πλαίσιο ομιλίας του στην 84η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤτΕ επιβεβαίωσε την επιτάχυνση της εισροής νέων «κόκκινων» δανείων και της μείωσης της ανταπόκρισης των οφειλετών στις προτεινόμενες ρυθμίσεις από την αρχή του έτους.

Παράλληλα, ο κ. Στουρνάρας επισήμανε την επανεμφάνιση πρόσφορου κλίματος για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και προειδοποίησε ότι οι νομικές εκκρεμότητες για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που συνδέεται με την αργή εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς για την περάτωση της δεύτερης αξιολόγησης, θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs).

«Αυτές οι εξελίξεις καθιστούν, κατά μείζονα λόγο, σημαντική την αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αφού θα επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τράπεζες και την πραγματική οικονομία: βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου των τραπεζών, αύξηση της ρευστότητας και μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου των τραπεζών και επομένως του κόστους χρηματοδότησής τους, αύξηση της προσφοράς αλλά και της ζήτησης δανείων και αναδιάρθρωση του παραγωγικού προτύπου της εγχώριας οικονομίας μέσω της απελευθέρωσης πόρων που θα χρηματοδοτήσουν παραγωγικές επενδύσεις», τόνισε.

Σε ότι αφορά τις εκκρεμότητες για την αντιμετώπιση των NPEs, αυτές είναι σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ οι ακόλουθες: (α) ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, (β) η νομική προστασία στελεχών τραπεζών, δημόσιων φορέων και ειδικών εκκαθαρίσεων που εμπλέκονται σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης εταιρικών χρεών, (γ) η λογιστική/φορολογική αντιμετώπιση των ζημιών που θα προκύψουν από πωλήσεις ή διαγραφές δανείων και (δ) η καθιέρωση ηλεκτρονικού συστήματος πλειστηριασμών.

Για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές σημείωσε ότι το κλίμα είναι και πάλι πρόσφορο, αφού η εσκεμμένη αθέτηση των δανειακών υποχρεώσεων δεν επιφέρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Στην ίδια ομιλία, ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε στις θετικές εξελίξεις του 2016 καθώς και στο μείγμα των ενεργειών πυ θα οδηγήσουν στη μείωση των NPEs κατά 40 δισ. ευρώ έως το 2019.

«Είναι θετικό ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα σε επίπεδο νομοθετικών πρωτοβουλιών, ρυθμιστικού πλαισίου αλλά και ενεργειών των τραπεζών στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του προβλήματος. Οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις αφορούν: το ρυθμιστικό πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας των εταιριών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων, τον εκσυγχρονισμό του πτωχευτικού δικαίου, τη στροφή των τραπεζών στη διενέργεια ρυθμίσεων μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και την υποχρέωση των τραπεζών να επιτυγχάνουν συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους ως προς τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους. Στόχος είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σχεδόν κατά 40 δισεκ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2019. Η μεγαλύτερη συμβολή στη μείωση εκτιμάται ότι θα προέλθει από το χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων, ενώ συνολικά η επίτευξη του στόχου θα προσεγγιστεί αρχικά μέσω μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων, οριστικών διευθετήσεων, επιλεκτικών διαγραφών δανείων και ρευστοποίησης εξασφαλίσεων, ενώ οι πωλήσεις δανείων εκτιμάται ότι θα αποκτήσουν μεγαλύτερη βαρύτητα ιδίως από το 2019».

Σχετικά Νέα