ΠΟΜΙΔΑ: Ανεπαρκής η παράταση προθεσμιών διόρθωσης εγγραφών στο Κτηματολόγιο

Ανεπαρκή κρίνει η ΠΟΜΙΔΑ την τροπολογία με την οποία δόθηκε τρίμηνη παράταση της αποκλειστικής προθεσμίας για διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο Κτηματολόγιο για τις περιοχές που κτηματογραφήθηκαν πριν το 2006 και η αρχική δεκατετραετής προθεσμία έληγε εντός του 2018.

Η συγκεκριμένη τροπολογία είχε ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που περιλαμβάνει διατάξεις για ενεργειακά, χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα και ο οποίος υπερψηφίστηκε στις 19.12.2018 από την Ολομέλεια της Βουλής

Όπως σημειώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, η διάταξη αφορά δεκάδες χιλιάδες αδήλωτα ακίνητα σε όλη τη χώρα, καταχωρημένα ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» για τα οποία αν χαθεί η προθεσμία, χάνεται και η κυριότητα. Σύμφωνα με των Ομοσπονδία, η ρύθμιση αυτή είναι ανεπαρκής διότι η παράταση αυτή σκόπιμα εξαιρεί τόσο τις 21 περιοχές της χώρας που η προθεσμία έληξε από τον Αύγουστο έως το Δεκέμβριο του 2017 και τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» ήδη άρχισαν να περιέρχονται  στο κράτος, όσο  και τις 14 περιοχές που η προθεσμία δικαστικής διεκδίκησής τους έληξε το δίμηνο Οκτώβριου – Νοεμβρίου 2018.

Η ΠΟΜΙΔΑ υπενθυμίζει ότι πάγιο αίτημά της είναι η παράταση της προθεσμίας αυτής έως τη συμπλήρωση 20ετίας, ώστε να συμβαδίζει με τις σχετικές περί χρησικτησίας και παραγραφής διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Δημοσιεύει παράλληλα πίνακα στον οποίο εμφανίζονται όλα τα εν λειτουργεία κτηματολογικά γραφεία της χώρας, η ημερομηνία της έναρξης λειτουργίας εκάστου, και η ισχύουσα πλέον ημερομηνία λήξης της αποκλειστικής προθεσμίας διεκδίκησης των ακινήτων που έχουν καταχωρηθεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» από τους ιδιοκτήτες τους, μετά την πάροδο της οποίας περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Στον πίνακα επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα οι περιοχές για τις οποίες έληξε η αποκλειστική προθεσμία και δεν δόθηκε αναδρομική παράταση και με ροζ χρώμα επισημαίνονται οι περιοχές που (μετά την παράταση που δόθηκε) λήγουν εντός του 2019. Στις υπόλοιπες περιοχές η αποκλειστική προθεσμία λήγει από το 2020 και μετά.

Σχετικά Νέα