Ποιοι φοροδιαφεύγουν περισσότερο στην Ελλάδα

Γιατροί και πολύτεκνοι επικεφαλής της φοροδιαφυγής.Απουσιάζουν πολυεθνικές και μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Μελέτη του οίκου Ernst & Young για το θέμα της φοροδιαφυγής παρουσιάστηκε πρόσφατα σε εκδήλωση με θέμα την πάταξη της, την οποία διοργάνωσαν την περασμένη εβδομάδα ο ΣΕΒ και η πρωτοβουλία Διανέωσις.

Η μελέτη περιλαμβάνει την ανάλυση του φαινομένου με κριτήρια όπως το επάγγελμα, τον τόπο κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση κλπ,εξαιρώντας περιέργως από την έρευνα τις μεγάλες εταιρείες και τους πολυεθνικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, τους ιδιοκτήτες και τα υψηλόβαθμα στελέχη τους.

Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή:

-Το ποσοστό των μη δηλωθέντων εισοδημάτων των αυτοαπασχολουμένων κυμαίνεται σε 57% – 58,6%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των μισθωτών ανέρχεται σε 0,5% – 1%. Μετά την αυτοαπασχόληση και ο αγροτικός τομέας παρουσιάζει επίσης υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής, με το ποσοστό του αδήλωτου εισοδήματος να φτάνει στο 53% (σύμφωνα με ανάλυση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ετών 2004 – 2005).

Σημειώνεται ωστόσο στη μελέτη ότι το χαμηλό ποσοστό φοροδιαφυγής στη μισθωτή εργασία γεννά υποψίες «συνεννόησης» / «αμοιβαίας συμφωνίας» μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, για απόκρυψη ενός μέρους ή του συνόλου του μισθού των εργαζομένων, προκειμένου να ωφελούνται όχι μόνον οι εργαζόμενοι, καθώς δεν φορολογούνται για τα εισοδήματα που αποκτούν, αλλά και οι εργοδότες, αφού αποφεύγουν την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων τους.

Η μελέτη αναφέρεται σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς στους οποίους «ενδεχομένως» παρατηρείται μεγαλύτερη φοροδιαφυγή. Αυτοί είναι ο ιατρικός κλάδος, ο κατασκευαστικός, ο εκπαιδευτικός, ο κλάδος παροχής λογιστικών – χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ο κλάδος παροχής νομικών υπηρεσιών. Απορίας άξιον είναι το γεγονός ότι στη μελέτη αυτή που παρουσιάστηκε στη σχετική εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΕΒ, απουσιάζουν σύμφωνα με το ρεπορτάζ στοιχεία που αφορούν μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, στο χώρο των οποίων κατά καιρούς έχουν καταγγελθεί φαινόμενα φοροδιαφυγής που σχετίζονται τόσο με τις λεγόμενες ενδοομιλικές όσο και τις τριγωνικές συναλλαγές.

-Μελέτη που στηρίχθηκε σε ανάλυση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ετών 2004 – 2005, καταδεικνύει ότι η φοροδιαφυγή είναι μεγαλύτερη σε γεωγραφικές περιοχές όπως η Νότια Ελλάδα, όπου το ποσοστό αδήλωτου εισοδήματος ανέρχεται σε 16%, ενώ στην περιοχή της Αττικής το ποσοστό του αδήλωτου εισοδήματος κυμαίνεται στο 6%To. Γενικά οι περιοχές εκτός αστικών κέντρων εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα φοροδιαφυγής.

-Η ίδια μελέτη (των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ετών 2004 – 2005), καταδεικνύει ότι τα φυσικά πρόσωπα με υψηλά εισοδήματα φοροδιαφεύγουν περισσότερο, με το ποσοστό αδήλωτου εισοδήματος να ανέρχεται σε 14,7%.

Οι πολύτεκνοι φοροφυγάδες

-Τέλος, οι άγαμοι φοροδιαφεύγουν λιγότερο (το ποσοστό του αδήλωτου εισοδήματος ανέρχεται σε 7,2%), ενώ οι έγγαμοι και οι έγγαμοι με παιδιά φοροδιαφεύγουν περισσότερο, με το ποσοστό να αυξάνεται ανάλογα με το πλήθος των μελών της οικογένειας. Ειδικότερα, το ποσοστό αδήλωτου εισοδήματος στους έγγαμους ανέρχεται στο 10,4%, ενώ αυξάνεται σταδιακά μέχρι το 16,7% σε έγγαμους με τέσσερα και πλέον τέκνα.

Σε μία περίοδο κατά την οποία το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στη χώρα μας έχει αποκτήσει κολοσσιαίες  διαστάσεις και αναζητούνται τρόποι στήριξης της οικογένειας με κύριους άξονες οικονομικές ελαφρύνσεις, η διαπίστωση ότι φορολογούμενοι με πολύτεκνες οικογένειες καταφεύγουν σε μεθόδους φοροδιαφυγής επιβεβαιώνει τα οικονομικά αδιέξοδα τους και προτρέπει μάλλον σε ανάγκη αναζήτησης λύσεων, παρά στοχοποίησης.

Το γενικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η μελέτη είναι ότι η έκταση της φοροδιαφυγής θα μπορούσε να κυμαίνεται περίπου από 6% έως 9% του ΑΕΠ, καθώς:

-Το εύρος των διαφυγόντων εσόδων από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κυμαίνεται περίπου από 1,9% έως 4,7% του ΑΕΠ.

-Τα συνολικά διαφυγόντα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 3,5% του ΑΕΠ σε όρους 2013.

-Το συνολικό ποσό από τη μη είσπραξη Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Οινοπνευματωδών Ποτών, εξαιτίας του λαθρεμπορίου, αντιστοιχεί σε 0,05% του ΑΕΠ σε όρους 2012

-Οι συνολικές απώλειες εσόδων από τη μη καταβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, εξαιτίας του λαθρεμπορίου τσιγάρων, αντιστοιχεί περίπου σε 0,3% του ΑΕΠ σε όρους 2014.

-Τα διαφυγόντα έσοδα από τον ΕΦΚ στα καύσιμα αντιστοιχούν σε 0,1% του ΑΕΠ σε όρους 2014.

-Τέλος τα διαφυγόντα έσοδα από τη μη καταβολή φόρου νομικών προσώπων είναι 0,06 – 0,15% του ΑΕΠ.

 

Σχετικά Νέα