Ποιοι είναι οι 500.000 συνταξιούχοι που θα λάβουν περισσότερα χρήματα

Αύξηση στα εισοδήματά τους θα δουν από το νέο έτος έξι κατηγορίες συνταξιούχων, μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους θεσμούς, καθώς ο επανυπολογισµός και η αναπροσαρµογή των συντάξεων τους ευνοεί.

Εκτός από τη μεγάλη µάζα των διασωθέντων συνταξιούχων -οι συντάξεις που διασώζονται υπολογίζονται σε περίπου 1,4 εκατομμύρια-, οι οποίοι κερδίζουν λόγω απόσυρσης των περικοπών έως 18%, υπάρχουν και περίπου 500.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι προβλέπεται να βελτιώσουν το εισόδημά τους, καθώς ο επανυπολογισµός και η αναπροσαρµογή των συντάξεων τους ευνοεί.

Πρόκειται για οµάδες συνταξιούχων των οποίων η σύνταξη βγαίνει υψηλότερη µε τον νέο τρόπο υπολογισµού (νόµος Κατρούγκαλου) σε σύγκριση µε τα ποσά που λαµβάνουν σήµερα. Η προσωπική διαφορά, πρέπει να καλυφθεί µε απανωτές αυξήσεις έως το 2023 Σύµφωνα µε την ισχύουσα διάταξη, η αύξηση που δικαιούνται θα πρέπει να τους δοθεί σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενοµένης από το 2019. Αυτό σηµαίνει πως το 1/5 της εν λόγω προσωπικής διαφοράς πρέπει να ξεκινήσει να καταβάλλεται από τις συντάξεις Ιανουαρίου που καταβάλλονται στα τέλη Δεκεµβρίου.

Οι έξι κατηγορίες
Σύµφωνα µε τους ειδικούς, οι έξι κατηγορίες συνταξιούχων, που λαµβάνουν συνολικά 550.000 συντάξεις και ευνοούνται µε αύξηση των εισοδηµάτων τους από το 2019 είναι:

1)Συνταξιούχοι του ΙΚΑ µε µέσες αποδοχές και από 20 έως 30 έτη ασφάλισης
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συνταξιούχοι του ΙΚΑ που αποχώρησαν µε µέσες αποδοχές και ασφαλιστικές κλάσεις από τη 18η έως την 24η και χρόνο ασφάλισης από τα 20 έτη (6.000 ένσηµα/ηµέρες ασφάλισης) έως τα 30 έτη (9.000 ένσηµα/ηµέρες ασφάλισης). Οι εν λόγω συνταξιούχοι κερδίζουν διπλά από τον νέο τρόπο υπολογισµού: ευνοούνται και από τους συντελεστές της ανταποδοτικής σύνταξης και από τον τεκµαρτό µισθό, βάσει του οποίου υπολογίστηκε η σύνταξή τους, δηλαδή από τη βάση υπολογισµού της ανταποδοτικής. Επιπρόσθετα, καθώς θα λάβουν την εθνική σύνταξη στο σύνολό της (384€) θα έχουν την πλήρη βάση ώστε να εκµεταλλευθούν τη λειτουργία του νέου τρόπου υπολογισµού στο σύνολό της.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Γυναίκα συνταξιούχος ΙΚΑ συνταξιοδοτήθηκε στα 60 µε πλήρη σύνταξη το 2007 και σήµερα λαµβάνει 515€. Από την 1/1/2019 η σύνταξη θα είναι µε νέο τρόπο υπολογισµού στα 572€, µε συνέπεια να δικαιούται προσαύξηση 57€ στη σύνταξη, που θα της καταβληθεί σε 5 ετήσιες δόσεις.

Άνδρας συνταξιούχος ΙΚΑ συνταξιοδοτήθηκε στα 67 µε πλήρη σύνταξη το 2011 και σήµερα λαµβάνει 582€. Από την 1/1/2019 η σύνταξη θα είναι µε τον νέο τρόπο υπολογισµού 609€, µε συνέπεια να δικαιούται προσαύξηση 27€ στη σύνταξη, που θα του καταβληθούν σε 5 ετήσιες δόσεις.

2)Συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι ΝΠΔΔ που ανήκαν στο ειδικό καθεστώς του ΙΚΑ και έλαβαν σύνταξη µε τις δηµοσιοϋπαλληλικές διατάξεις
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όσοι συνταξιούχοι ανήκαν ασφαλιστικά στο ειδικό καθεστώς του ΙΚΑ που έδινε επιλογή σύνταξης µε τις δηµοσιοϋπαλληλικές ή τις κοινές διατάξεις και επέλεξαν να συνταξιοδοτηθούν µε δηµοσιοϋπαλληλικές. Το «κλειδί» είναι πως κατέβαλλαν εισφορές που αφορούσαν σε υψηλότερο συντάξιµο µισθό από τη βάση υπολογισµού της παλαιάς τους σύνταξης, καθώς οι εν λόγω υπάλληλοι πλήρωναν εισφορές στο σύνολο των αποδοχών τους και όχι µόνο στον βασικό µισθό µε τον οποίο βγήκε η σύνταξή τους. Εχουν καταβάλει εποµένως περισσότερα και έτσι αναµένεται να δικαιωθούν προσαύξηση που θα υπολογιστεί µε 0,075% για κάθε 1 ποσοστιαία µονάδα επιπλέον του 20% του ΙΚΑ. Ετσι προκύπτει προσαύξηση στην ανταποδοτική σύνταξη που ανέρχεται από 15% έως 20%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Άντρας πρώην υπάλληλος του ΟΑΕΔ αποχώρησε το 2010 µε 35ετία µε τις δηµοσιοϋπαλληλικές διατάξεις. Η σύνταξη που σήµερα του καταβάλλεται είναι στα 1.080€.

Μετά τον επανυπολογισµό και την προσαύξηση της ανταποδοτικής λόγω συντελεστή η σύνταξή του θα είναι 1.207,5€, µε συνέπεια να δικαιούται προσαύξηση 127,5€ στη σύνταξη, που θα του καταβληθεί σε 5 ετήσιες δόσεις.

3)Συνταξιούχοι των πρώην ειδικών Ταµείων ΔΕΚΟ – Τραπεζών (ΤΑΠΟΤΕ, ΟΑΠ-ΔΕΗ, ΤΣΠ-ΕΤΕ κ.λπ.)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συνταξιούχοι που εργάζονταν σε ΔΕΚΟ – Τράπεζες και έλαβαν σύνταξη από τα πρώην ειδικά Ταµεία. Οι εν λόγω ασφαλισµένοι κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου κατέβαλλαν εισφορές σε ποσοστό 30% επί των συντάξιµων αποδοχών τους ή και παραπάνω. Για τους ασφαλισµένους για τους οποίους έχουν καταβληθεί εισφορές ανώτερες των προβλεποµένων στο ΙΚΑ (20%) προβλέπεται προσαύξηση της σύνταξης που ανέρχεται σε 0,075% για κάθε 1 ποσοστιαία µονάδα πάνω από το 20%. Ετσι µε τον νέο τρόπο υπολογισµού και καθώς οι συντάξεις των εν λόγω ασφαλισµένων είχαν υποστεί τεράστιες περικοπές αναµένεται -σύµφωνα µε ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση- προσαύξηση στην ανταποδοτική σύνταξη που κυµαίνεται από 35% έως 50%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Άντρας πρώην υπάλληλος του ΟΤΕ αποχώρησε το 2011 µε 35ετία. Η σύνταξη που σήµερα του καταβάλλεται είναι στα 1.310€ µετά τις περικοπές που έχει υποστεί. Μετά τον επανυπολογισµό και την προσαύξηση της ανταποδοτικής λόγω συντελεστή η σύνταξή του θα είναι 1.942€, µε συνέπεια να δικαιούται προσαύξηση 632€ στη σύνταξη, που θα του καταβληθεί σε 5 ετήσιες δόσεις.

4)Συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ-ΤΣΑ, πρώην αυτοκινητιστές που συνταξιοδοτήθηκαν µε 35ετία ή και περισσότερα έτη

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συνταξιούχοι αυτοκινητιστές που έλαβαν σύνταξη από τον πρώην ΟΑΕΕ µε 35 ή και περισσότερα έτη ασφάλισης. Οι συντάξεις των συγκεκριµένων είναι εξαιρετικά χαµηλές λόγω των χαµηλών εισφορών που κατέβαλλαν, γενικά όµως πλέον µε τους υψηλούς συντελεστές που έχει η ανταποδοτική σύνταξη στις περιπτώσεις 35ετίας και πάνω βγαίνουν κερδισµένοι.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αυτοκινητιστής του πρώην ΤΣΑ αποχώρησε το 2008 µε 40 χρόνια ασφάλισης. Η σύνταξη που σήµερα του καταβάλλεται είναι στα 511€. Μετά τον επανυπολογισµό η σύνταξή του αναµένεται να φτάσει τα 648€, µε συνέπεια να δικαιούται προσαύξηση 137€ στη σύνταξη, που θα του καταβληθεί σε 5 ετήσιες δόσεις.

5)Συνταξιούχοι που αποχώρησαν µε διαδοχική ασφάλιση και είχαν µεγάλες ποινές στο τµήµα που αφορούσε τον συµµετέχοντα φορέα
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συνταξιούχοι που είχαν περισσότερους από έναν φορείς ασφάλισης στον ασφαλιστικό τους βίο. Οι εν λόγω κατηγορίες υπέστησαν µειώσεις ειδικά στο τµήµα συµµετοχής λόγω διαφοράς στα όρια ηλικίας από φορέα σε φορέα. Ετσι υπήρχαν περιπτώσεις όπως π.χ. η συµµετοχή του ΟΑΕΕ στο ΙΚΑ, στις οποίες η µείωση του τµήµατος συµµετοχής µπορούσε να ξεπεράσει το 50%. Με τις νέες διατάξεις η χρήση της διαδοχικής έχει καταργηθεί και ο χρόνος υπολογίζεται ενιαία. Ετσι οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας µπορούν να προσδοκούν σηµαντική προσαύξηση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μητέρα ασφαλισµένη στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ (12 χρόνια) που συνταξιοδοτήθηκε ως µητέρα ανηλίκου στα 55, µε πλήρη σύνταξη, σήµερα λαµβάνει 812€. Η µείωση στο τµήµα του ΟΑΕΕ ήταν 42%, µε αποτέλεσµα να έχει χάσει 79€ περίπου. Από την 1/1/2019 η σύνταξη θα επανυπολογιστεί ενιαία, µε συνέπεια να φτάσει τα 899€ και να δικαιούται προσαύξηση 87€ στη σύνταξη, που θα της καταβληθεί σε 5 ετήσιες δόσεις.

6)Συνταξιούχοι που λαµβάνουν πρόωρη/µειωµένη σύνταξη έως 30%
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συνταξιούχοι που συνταξιοδοτήθηκαν µε πρόωρη/ µειωµένη σύνταξη, η οποία µε βάση τις προηγούµενες διατάξεις υπέστη περικοπή που έφτανε έως και 30%. Με το παλαιό καθεστώς η µείωση υπολογιζόταν στο σύνολο του ποσού της σύνταξης και το «πέναλτι» ήταν 6% για κάθε έτος πριν από το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Με τις νέες διατάξεις και τον επανυπολογισµό η µείωση πλέον υπολογίζεται µόνο στην εθνική σύνταξη. Έτσι ακόµη και στις περιπτώσεις που κάποιος έχει υποστεί την υψηλότερη µείωση, δηλαδή το 30%, το µέγιστο ποσό στο οποίο και µπορεί να µειωθεί η νέα αναπροσαρµοσµένη σύνταξή του είναι 115,2 ευρώ. Το ποσό της ανταποδοτικής πρέπει να του χορηγηθεί πλήρες. Έτσι το υπόλοιπο του ποσού που θα κερδηθεί θα πρέπει να καταβληθεί ως προσαύξηση της σύνταξης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Γυναίκα ασφαλισµένη στο ∆ηµόσιο αποχώρησε το 2010 µε µειωµένη σύνταξη στα 55. Η ποινή στη σύνταξή της ήταν 22,5% (168,75€) και σήµερα λαµβάνει 581€. Από την 1/1/2019 η µείωση στη σύνταξη θα περιορίζεται µόνο στην εθνική σύνταξη και στα 115,2€, µε συνέπεια να δικαιούται προσαύξηση 53,55€ στη σύνταξη, που θα της καταβληθεί σε 5 ετήσιες δόσεις.  Μητέρα ασφαλισµένη στο ΙΚΑ, που είχε κατοχυρώσει δικαίωµα συνταξιοδότησης ως µμητέρα ανηλίκου, συνταξιοδοτήθηκε από τα 50 µε µειωµένη σύνταξη και σήµερα λαµβάνει 735€. Η µείωση ήταν 315€ στα 55 µε πλήρη σύνταξη και νωρίτερα µε µειωµένη. Από την 1/1/2019 η µείωση στη σύνταξη θα περιορίζεται µόνο στην εθνική σύνταξη και στα 115,2€, µε συνέπεια να δικαιούται προσαύξηση 199,8€ στη σύνταξη, που θα της καταβληθεί σε 5 ετήσιες δόσεις.

 

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Σχετικά Νέα