Ποιοί απεργούν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου

ΗΣΑΠ (Ηλεκτρικός) 21:00 έως λήξη ωραρίου
ΜΕΤΡΟ 21:00 έως λήξη ωραρίου
Τραμ 21:00 έως λήξη ωραρίου
ΠΝΟ (Πλοία) 48ωρη 2-3/11(από 06:00 π.μ)
Νοσοκομείο Ευαγγελισμός 13:00 έως λήξη

Σχετικά Νέα