Ποινικές διώξεις κατά στελεχών του ΥΠΕΞ για χρηματοδοτήσεις ΜΚΟ

Ποινικές διώξεις κατά στελεχών του υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούσαν στις αρχές του 2000 σε νευραλγικές θέσεις για χρηματοδοτήσεις Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ( ΜΚΟ) άσκησε η επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Ράϊκου για απιστία σε βαθμό κακουργήματος.

Μετά από έρευνα που διενεργήθηκε από τους εισαγγελείς Διαφθοράς προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία για τη διάπραξη του αδικήματος της απιστίας και μάλιστα με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών του δημοσίου για χρηματοδότηση ΜΚΟ που δραστηριοποιείτο στη Σερβία με ποσά που έφθασαν τα 900χιλιάδες ευρώ.ΥΠΕΞ-ΔΥΟ

Η χρηματοδότηση της εν λόγω Οργάνωσης έγινε όπως προέκυψε από την εισαγγελική έρευνα δίχως την τήρηση των απαιτούμενων προϋποθέσεων διαφάνειας και ελέγχου της δραστηριότητάς της με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το δημόσιο.

Οι υπεύθυνοι που διώκονται μετείχαν στις υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών που ενέκριναν και χορήγησαν τις χρηματοδοτήσεις ενώ παράλληλα η δικογραφία διαβιβάζεται στη Βουλή, τυπικά, καθώς το εν λόγω αδίκημα έχει πλέον παραγραφεί, για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών του τότε υπουργού και υφυπουργού.

Ειδικότερα η εισαγγελική έρευνα:

Mε αφορμή έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας ( ΥΔΑΣ), τον Σεπτέμβριο του 2015, του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία διενεργεί ελέγχους σχετικά με χρηματοδοτήσεις Μη Κυβερνητικών Οργανισμών που έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν.
Αμέσως δόθηκε από την εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς κ. Ράικου παραγγελία για Προκαταρκτική Εξέταση σχετικά με χρηματοδότηση που έλαβε παρανόμως υποκατάστημα στη Σερβία του εδρεύοντος στις Η.Π.Α. ΜΚΟ (think tank) με την επωνυμία «East West Institute» κατά τα έτη 2001 και 2002.  Από την έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψε ότι η επίμαχη χρηματοδότηση ανερχόταν στο ποσό των 900 χιλ. δολαρίων ΗΠΑ προοριζόμενη να εκταμιευθεί σε τρεις ετήσιες δόσεις (έτη 2001-2003). Συνολικά, εκταμιεύθηκαν (σε δύο δόσεις ύψους 109 χιλ. δολάρια και 500 χιλ δολάρια ) 609 χιλ. δολάρια ,ενώ κατά το έτος 2003  επιχειρήθηκε να δοθεί στον ΜΚΟ και το υπόλοιπο των «υπεσχημένων» εκ 300 χιλ. δολαρίων ΗΠΑ.

Ωστόσο, η σχετική Υπουργική απόφαση τελικώς δεν υπογράφηκε, παρά τη σχετική εισήγηση των υπηρεσιακών παραγόντων. Η παράδοση των χρηματικών ποσών, μετά την έκδοση δύο χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, έγινε σε μετρητά,  μέσω της Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στη Σερβία, η οποία ανέλαβε να διεκπεραιώσει τις πληρωμές, αγνοώντας ουσιαστικά στοιχεία για τη χρηματοδότηση.

Πιο αναλυτικά προέκυψε ότι:

α) στην ανωτέρω ΜΚΟ, που αποτελεί μη κρατική οντότητα δόθηκε παρανόμως χρηματοδότηση από τις πιστώσεις του ΥΠΕΞ που προορίζονται  για την κάλυψη δαπανών βοήθειας προς ξένες χώρες δηλαδή προς αλλοδαπές κρατικές οντότητες λόγω θεομηνιών, πολεμικών, πολιτικών και άλλων γεγονότων, για τη χρηματοδότηση δήθεν δράσεων στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

β) η χρηματοδότηση δόθηκε χωρίς να ερωτηθούν ή εισηγηθούν  ούτε η Πρεσβεία Βελιγραδίου αλλά ούτε και οι αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΕΞ.

γ) η χρηματοδότηση δόθηκε χωρίς προηγουμένως να έχει αξιολογηθεί η  σχεδιαζόμενη δράση και χωρίς να έχει σχηματισθεί πλήρης φάκελος  από τον οποίο να προκύπτει η επάρκεια του προγράμματος και το εθνικό συμφέρον το οποίο επιδιώκεται να ικανοποιηθεί  ή οι ευνοϊκές συνέπειες στον πληθυσμό και την οικονομία της περιοχής.

δ) το ποσό της χρηματοδότησης εξυπηρέτησε τις δαπάνες συντήρησης του γραφείου του ΜΚΟ στο Βελιγράδι, την μισθοδοσία,  την μετακίνηση και τη συμμετοχή του  προσωπικού του  σε συνέδρια και ομάδες εργασίας και κατά συνέπεια η διάθεσή του δεν εξυπηρέτησε κανένα εθνικό συμφέρον.

ε) η χρηματοδότηση έγινε μέσω έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, χωρίς να υπάρχει καμία επείγουσα ή ανυπέρβλητη ανάγκη άμεσης παροχής βοήθειας η οποία να δικαιολογεί την έκδοσή τους.

στ) δεν ορίστηκε αρμόδια για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του «προγράμματος», με αποτέλεσμα αυτό να μην παρακολουθηθεί.

ζ) η χρηματοδότηση δόθηκε σε αλλοδαπή ΜΚΟ, την οποία αγνοούσαν οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΞ, γεγονός που συνάγεται αδιαμφισβήτητα από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την προκαταρκτική  εξέταση.

Η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθούν σε απολογία οι εμπλεκόμενοι.

Σχετικά Νέα