Ποιες είναι οι μεγάλες αλλαγές που φέρνει ο νέος πτωχευτικός κώδικας

yka38bngkc5k6oycjzucΔυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας σε επιχειρηματίες που πτωχεύουν λόγω πραγματικής αδυναμίας αλλά και μπλόκο στις δόλιες πτωχεύσεις με συνοπτικές διαδικασίες και το κούρεμα οφειλών αυτών είναι οι βασικότερες αλλαγές που φέρνει ο νέος πτωχευτικός κώδικας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει θέσει προς δημόσια διαβούλευση (μέχρι τις 27 Οκτωβρίου) το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στον πτωχευτικό κώδικα και το άρθρο 99. Στόχος του νέου πλαισίου είναι η ταχεία εξυγίανση των βιώσιμων επιχειρήσεων και η επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας.

Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας σε όσους επιχειρηματίες πτωχεύουν λόγω πραγματικής αδυναμίας εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων χρεών τους. Το ν/σ ορίζει ότι εφόσον ο επιχειρηματίας επιδεικνύει καλή πίστη τόσο κατά την κήρυξη της πτώχευσης όσο και κατά τη διάρκειά της, είναι συνεργάσιμος και η πτώχευση δεν οφείλεται σε δόλιες ενέργειές του τότε ως φυσικό πρόσωπο, αφού υποβάλει σχετική αίτηση και μετά την παρέλευση δύο ετών μπορεί να πετύχει απόφαση που θα τον απαλλάσσει ακόμη και πλήρως από το υπόλοιπο των απαιτήσεων των πιστωτών του που δεν ικανοποιείται από την πτωχευτική περιουσία.

Παράλληλα μπλοκάρονται οι δόλιες πτωχεύσεις. Εφόσον μια επιχείρηση κηρύξει πτώχευση θα υποβάλλεται σε εξονυχιστικούς ελέγχους από το ΣΔΟΕ. Στόχος είναι καμία βιώσιμη επιχείρηση να μην πτωχεύει με δόλιους σκοπούς και να μην κουρεύονται οφειλές, ούτε να διασώζονται επιχειρήσεις που δεν πτώχευσαν λόγω πραγματικής αδυναμίας.

Σύμφωνα με το νέο πτωχευτικό κώδικα, οι δικαστές μπορούν να αναθέτουν σε ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους του ΣΔΟΕ ή σε άλλα ελεγκτικά όργανα της Διοίκησης τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων, προκειμένου να εξακριβωθεί η πραγματική οικονομική κατάσταση και περιουσία του επιχειρηματία που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Με το νέο κώδικα επιταχύνονται οι διαδικασίες και στο «άρθρο 99», για την εξυγίανση των προβληματικών επιχειρήσεων. Προκειμένου να επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης, θα πρέπει να έχει συναφθεί από τον οφειλέτη και από πιστωτές του που εκπροσωπούν το 60% του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο περιλαμβάνεται το 40% των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων απαιτήσεων. Αν η συμφωνία συναφθεί μόνον από πιστωτές, χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη, τότε είναι έγκυρη εφόσον ο οφειλέτης βρίσκεται, κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας, σε παύση πληρωμών.

Ως προς τις υπό εξυγίανση επιχειρήσεις απέναντι στο Δημόσιο, οι δημόσιες υπηρεσίες δύνανται να συμφωνούν σε μία διαδικασία εξυγίανσης ακόμη και εάν χρειαστεί να παραιτηθούν από προνόμια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή εμπράγματης φύσεως.

Σχετικά Νέα