Ποιές ειναι οι νέες ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Σημαντικές βελτιώσεις περιλαμβάνει η τροπολογία για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή καθώς πλεον δίνει τη δυνατότητα να υπαχθούν οφειλές ιδιωτών όχι μόνο προς τις τράπεζες αλλά και προς το δημόσιο. Σε ότι αφορά τον χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων απλοποιείται και επισπεύδεται σημαντικά.

Απο τις σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται με την τροπολογία είναι η διεύρυνση των κατηγοριών των οφειλών που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Έτσι πλέον υπάγονται και οι εξής:

 • Βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία
 • Βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής
 • Βασική προϋπόθεση για να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη οι οφειλές προς το δημόσιο είναι να υπάρχουν χρέη και προς τις τράπεζες

Σύμφωνα με την τοπολογία δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση:

 • οφειλές που δημιουργήθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες πριν την κατάθεση της αίτησης
 • οφειλές που κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του οφειλέτη, τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, που είναι σε ισχύ
 • οφειλές που αφορούν στην υποχρέωση διατροφής συζύγου ή ανήλικου τέκνου
 • οφειλές που δεν κατεβλήθησαν με δόλο τον οποίο αποδεικνύει ο πιστωτής

Σημαντικές όμως αλλαγές επέρχονται και σε διαδικαστικά θέματα της ρύθμισης: Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ταυτόχρονα και ο έλεγχος θα πρέπει να γίνει μέσα σε 2 ημέρες από τη γραμματεία του Ειρηνοδικείου. Σε περίπτωση απουσίας κάποιου δικαιολογητικού ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να το προσκομίσει μέσα σε 15 μέρες αλλιώς η αίτηση του θα αρχειοθετείται.

Επιταχύνεται επίσης η εκδίκαση των υποθέσεων καθώς ορίζεται ως υποχρεωτικός ο εντός 6 μηνών, προσδιορισμός της δικασίμου για τη συζήτηση της αίτησης.

Καθώς στον νόμο Κατσέλη οι υποθέσεις δικάζονται με τα σημερινά δεδομένα που φθάνουν και τα 15 χρόνια:

 • Συστήνονται επιπλέον Ειρηνοδικεία και προβλέπεται πρόσληψη επιπλέον Ειρηνοδικών για να δικάζουν αυτές τις υποθέσεις.
 • Ορίζεται ανώτατη χρονική ισχύς 6 μηνών για την χορήγηση της προσωρινής διαταγής από τον αρμόδιο ειρηνοδίκη
 • Ορίζεται διαδικασία ταχείας διευθέτησης μικροοφειλων εως τις 20.000 ευρώ με προσωρινή απαλλαγή χρεών για διάστημα 18 μηνών εως και πλήρη απαλλαγή

Προϋπόθεση, ο οφειλέτης να μην διαθέτει ακίνητη περιουσία, τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του να μην υπερβαίνουν σε αξία τα 1000 ευρώ, τα εισοδήματά του το τελευταίο 12μηνο να είναι μηδενικά και να είναι συνεργάσιμος κατά τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

Όσον αφορά τις μηνιαίες δόσεις που θα κληθούν να καταβάλλουν οι οφειλέτες μέχρι την εκδίκαση της αίτησης προσδιορίζονται με βάση το εισόδημα που απομένει αφού αφαιρεθούν οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης σύμφωνα με το οικογενειακό προφίλ του οφειλέτη.

Οι μηνιαίες δόσεις που θα καταβάλλει ο οφειλέτης μέχρι την εκδίκαση της αίτησης προσδιορίζονται με βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης

Το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι κάτω απο 40 ευρώ ωστόσο κοινωνικά ευπαθείς ομάδες θα τυγχάνουν καλύτερης μεταχείρισης. Σε περίπτωση δικαστικού συμβιβασμού οι μηνιαίες δόσεις προσδιορίζονται με βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης εφόσον δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο που εμπεριέχεται στην τροπολογία είναι η αναστολή εκτέλεσης αναγκαστικών μέτρων κατά του οφειλέτη μέχρι η αίτησή του να συζητηθεί. Τέλος συγκροτούνται 30 κέντρα ενημέρωσης δανειοληπτών σε επιλεγμένα αστικά κέντρα προκειμένου να παρέχουν συμβουλές για τη διαχείριση των δανείων και του προϋπολογισμού τους.

 

Σχετικά Νέα