Creta Farms: Ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ» της 28.08.2018 και πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από τις 27.12.2018 έως και τις 25.01.2019.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη, η ΑΜΚ ολοκληρώθηκε με την άντληση κεφαλαίων ποσού €1.238.160, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής παλαιών μετόχων.
Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε πλήρως, αφού η ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε σε 2.607.806 μετοχές, κατά 1,26 φορές περισσότερες των προσφερόμενων μετοχών. Οι εγγραφές από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μετόχους καλύφθηκε κατά ποσοστό 92,51% με την καταβολή συνολικού ποσού € 1.145.455,80 που αντιστοιχεί σε 1.909.093 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 154.507 έμειναν αδιάθετες.
Με την από 28.01.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, οι ως άνω 154.507 αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής επενδυτές, αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων νέων μετοχών που έχουν ζητήσει (δικαίωμα προεγγραφής) σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών και μέχρι την πλήρη εξάντληση των αδιάθετων νέων μετοχών, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 100,00% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε € 1.238.160.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά € 866.712, με την έκδοση 2.063.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,42 η κάθε μία και ποσό € 371.448 πιστώθηκε στο λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 13.248.312 και διαιρείται σε 31.543.600 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,42 η κάθε μία.
Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.
Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

Σχετικά Νέα