Δημοσιεύθηκε στις: Δε, Απρ 11th, 2016

Περ.Αττικής:Επιδότηση 100 ευρώ στους συνεπείς δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου της ΔΕΗ

kjfhjkΕπιδότηση 100 ευρώ στους συνεπείς δικαιούχουςΕφάπαξ επιδότηση ύψους 100 ευρώ στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ δικαιούνται οι οικιακοί καταναλωτές στην Περιφέρεια Αττικής, που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, έχουν υπογράψει με τη ΔΕΗ συμφωνία διακανονισμού και την τηρούν. Αυτό προβλέπει προγραμματική σύμβαση για τη στήριξη των πολιτών, που υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου με το γενικό διευθυντή Εμπορίας της ΔΕΗ Α.Ε. Λάζαρο Καραλάζο.

Ειδικότερα, η ΔΕΗ θα ενημερώνει την Περιφέρεια Αττικής για τους καταναλωτές που πληρούν τις προϋποθέσεις καθ’ έκαστη ημερομηνία αναφοράς – η πρώτη ορίζεται στις 31.01.2016 και η δεύτερη στις 31.05.2016 – και η Περιφέρεια Αττικής από την πλευρά της θα καταβάλλει στη ΔΕΗ το αντίστοιχο ποσό. Εν συνεχεία η ΔΕΗ, εντός ενός μηνός θα πιστώνει με το ποσό των 100 ευρώ το λογαριασμό όλων των καταναλωτών, που πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και για τους οποίους η Περιφέρεια Αττικής κατέβαλε το σχετικό ποσό.

Καταναλωτής που έλαβε επιδότηση κατά την πρώτη ημερομηνία αναφοράς, δεν δικαιούται επιδότηση κατά τη δεύτερη ημερομηνία αναφοράς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της έναντι στη ΔΕΗ από την παρούσα σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 2.800.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για το 2016, και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2016.

Πηγή:avgi

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo