ΠΑΣΟΚ:Στο εξής κάθε κυβερνητική και νομοθετική πρωτοβουλία θα κρίνεται και θα αξιολογείται κατά περίπτωση

Ôá ãñáöåßá ôïõ ÐÁÓÏÊ ïðïõ ðñãáìáôïðïéÞèçêå ç óõíåäñßáóç ôïõ ðïëéôéêïý óõìâïõëßïõ ôïõ êüììáôïò, ÐÝìðôç 29 Áðñéëßïõ 2010.

Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του ξεκαθαρίζει την στάση που θα τηρήσει στις όποιες πολιτικές εξελίξεις φέρνει η υπογραφή της νέας συμφωνίας για την ελληνική Οικονομία.

Συγκεκριμένα αναφέρει,”Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση των Τσίπρα – Καμμένου και φυσικά δεν θα την παράσχουμε εάν μας ζητηθεί”ενώ προσθέτει “Η κυβέρνηση υπέγραψε το τρίτο και επαχθέστερο μνημόνιο” τονίζεται στην ανακοίνωση και σημειώνεται ότι “όλες οι αρνητικές επιπτώσεις για τη χώρα και τους πολίτες, φέρουν τις υπογραφές των κκ Τσίπρα και Καμμένου. Το copyright ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς”.

Επιπλέον,σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η θετική ψήφος των βουλευτών του στα νομοσχέδια της κυβέρνησης μέχρι σήμερα ήταν απαραίτητη και συνέβαλλε στο “να μείνει  η χώρα όρθια, να μη βρεθούμε εκτός ευρωζώνης, να μη βιώσει ο λαός μας την φτωχοποίηση και το Grexit”. Ωστόσο, αυτός ο κύκλος, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση έκλεισε.

Τέλος,το ΠΑΣΟΚ που ζητά από τον πρωθυπουργό “Στο εξής, κάθε κυβερνητική και νομοθετική πρωτοβουλία θα κρίνεται και θα αξιολογείται κατά περίπτωση ,ο πρωθυπουργός να δράσει και να μην αποδράσει με πρόωρες εκλογές και να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα”.

 

Σχετικά Νέα