Παράταση των συνοριακών ελέγχων εντός Σένγκεν για 3 χρόνια πρότεινε η Κομισιόν

Την παράταση της επαναφοράς ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν, έως και τρία χρόνια, ως μέτρο έσχατης λύσης για την αντιμετώπιση σοβαρών απειλών ή τρομοκρατίας, πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση των κανόνων Σένγκεν περί επαναφοράς προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, προκειμένου οι κανόνες να ανταποκρίνονται στις «εξελισσόμενες και συνεχείς σοβαρές απειλές για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια». Προτείνει να προσαρμοστούν οι ισχύουσες προθεσμίες βάσει των άρθρων 25 και 27 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν και να φθάσουν έως και ένα έτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ζώνης Σένγκεν, οι επαναφερόμενοι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα, σε περίπτωση «σοβαρής απειλής» για τη δημόσια τάξη ή την ασφάλεια μίας χώρας, δεν μπορούν να υπερβούν τους έξι μήνες ή κατ’ εξαίρεση τα δύο χρόνια.

«Η επαναφορά συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα θα πρέπει να είναι έσχατο μέτρο» τόνισε ο επίτροπος Μετανάστευσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις της Επιτροπής για την τροποποίηση των κανόνων του χώρου Σένγκεν. «Όλα τα κράτη-μέλη διατηρούν τη δυνατότητα να εισαγάγουν ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα για να αντιμετωπίσουν άλλες απειλές (εκτός των μεταναστευτικών ροών)», ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε εναλλακτικά μέτρα, όπως είναι οι αστυνομικοί έλεγχοι και η διασυνοριακή συνεργασία. «Πρέπει να εξισορροπηθούν δύο σημαντικές αρχές: Η ελευθερία μετακίνησης και η ανάγκη να μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει σημαντικές απειλές ασφάλειας», επισήμανε.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση αυστηρότερων διαδικαστικών εγγυήσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα παραμένουν ένα εξαιρετικό μέτρο έσχατης ανάγκης και χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον είναι αναγκαίοι και αναλογικοί και περιορίζουν τις επιπτώσεις στην ελεύθερη κυκλοφορία. «Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν ποια μέτρα είναι τα πλέον ενδεδειγμένα για να αντιμετωπίσουν τις απειλές στη δημόσια τάξη και εσωτερική ασφάλεια. Ταυτόχρονα, όμως, κάθε φορά η Επιτροπή θα αξιολογεί και εκείνη την αναγκαιότητα ανά περίπτωση» δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος.

Με βάση τις προτάσεις που παρουσιάζονται σήμερα, τα κράτη-μέλη θα είναι επίσης σε θέση να παρατείνουν, κατ’ εξαίρεση, τους ελέγχους, εφόσον η ίδια απειλή εξακολουθεί να υφίσταται πέραν του ενός έτους και εφόσον έχουν ληφθεί ανάλογα έκτακτα εθνικά μέτρα εντός της επικράτειάς τους, όπως είναι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής. Για αυτήν την παράταση θα απαιτείται σύσταση του Συμβουλίου, που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη που διατυπώνει η Επιτροπή, και η οποία θα περιορίζεται αυστηρά σε περιόδους έξι μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις φορές, για μέγιστη περίοδο δύο ετών.

Τέλος, για να βελτιωθεί η κοινή εφαρμογή του κώδικα συνόρων του Σένγκεν και του ευρύτερου πλαισίου κανόνων του Σένγκεν, και απηχώντας την έκκληση που απηύθυνε ο πρόεδρος της Κομισιόν, J.C. Juncker, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, η Επιτροπή προτείνει την πλήρη ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο χώρο Σένγκεν, ενώ για την Κροατία προτείνει να καταστεί πλήρες μέλος όταν πληροί όλα τα κριτήρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά Νέα