Πάνω από 4.000 πρόσφυγες αποβιβάστηκαν το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά

¶öéîç óôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ ôïõ åðéâáôçãïý ï÷çìáôáãùãïý ðëïßïõ "ÅëåõèÝñéïò ÂåíéæÝëïò", ôï ïðïßï ìåôÝöåñå áðü ôç ÌõôéëÞíç 2.172 ðñüóöõãåò áðü ôç Óõñßá, ôï áðüãåõìá ôçò ÐáñáóêåõÞò 21 Áõãïýóôïõ 2015. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÍÁÓ)

Μετά την απόφαση της ΠΝΟ να αναστείλει τις απεργιακές της κινητοποιήσεις έφτασαν σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά πάνω από 4.000 πρόσφυγες.

Ειδικότερα, το πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μετέφερε από τη Μυτιλήνη 2.493 πρόσφυγες, το πλοίο «Blue Star 1», μετέφερε από Χίο και Μυτιλήνη 731 πρόσφυγες και το πλοίο «Νήσος Ρόδος» μετέφερε 832 πρόσφυγες, εκ των οποίων οι 15 ήταν από τη Χίο και οι 817 από τη Σάμο.

Αρκετοί ήταν οι πρόσφυγες που από τον Πειραιά κατευθύνθηκαν στην πλατεία Βικτωρίας ελπίζοντας πως θα καταφέρουν να ταξιδέψουν κάποια στιγμή για μια καλύτερη ζωή στην κεντρική Ευρώπη.

Σχετικά Νέα