Ο επίσημος οδηγός για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων

images

Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) ο Οδηγός για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2015.

Πρόκειται για έναν πολυσέλιδο οδηγό ο οποίος δεν αφορά τόσο στο τι πρέπει να αναγραφεί σε κάθε κωδικό του ηλεκτρονικού εντύπου αλλά στο πώς μπορεί να χειριστεί ο καθένας την ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxis.

Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή, «το παρόν εγχειρίδιο χρήσης έχει σαν σκοπό να περιγράψει τις οθόνες της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2015 και ειδικότερα του εντύπου Ε1. Η οριστική υποβολή του εντύπου Ε1 προϋποθέτει την υποβολή των συνυποβαλλόμενων εντύπων Ε2, Ε3 και φορολογικής αναμόρφωσης όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής».

Διαβάστε τον αναλυτικό οδηγό

http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/blog/attach/files/rss/Manual2016.pdf

 

Σχετικά Νέα