Δημοσιεύθηκε στις: Τε, Απρ 13th, 2016

Ο Δ.Μάρδας για capital controls και για νέους τρόπους προσέλκυσης τουριστών

ÓõíÜíôçóç ôïõ áíáðëçñùôÞ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí ÄçìÞôñç ÌÜñäá ìå ôá ìÝëç ôçò ÊåíôñéêÞò Äéïßêçóçò ôïõ Ïéêïíïìéêïý Åðéìåëçôçñßïõ ôçò ÅëëÜäáò ôçí Ôñßôç 3 Öåâñïõáñßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Σε συνέντευξη Τύπου στην Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας,  ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών Δημήτρης Μάρδας  δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τα capital controls στην οικονομία,σημειώνοντας  ότι ακόμα και οι τουρίστες τα έχουν ξεχάσει.

Παράλληλα,έγινε γνωστό ότι η  Ελλάδα θα παρέχει έκπτωση 20% στους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρας μας προερχόμενοι από τα «τιμώμενα κράτη» στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του υφυπουργού Εξωτερικών, Δημήτρη Μάρδα.

Για το έτος 2016 οι «τιμώμενες χώρες» είναι το Ισραήλ, η Ρωσία, η Τουρκία και οι ΗΠΑ.

Την πρωτοβουλία του κ. Μάρδα χαιρέτισε και ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ο οποίος στην από κοινού συνέντευξη με τον υφυπουργό δήλωσε πως «θα αναδείξει την εμπορική δραστηριότητα στην τουριστική περίοδο και θα ανταμείψει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι ξένοι τουρίστες».

Αναφέρεται πως οι πολίτες των τρίτων χωρών λαμβάνουν ήδη απαλλαγή φόρου για τις αγορές που κάνουν εντός Ελλάδος (taxfree), ενώ η έκπτωση του 20% γίνεται άμεσα στα εκάστοτε μαγαζιά.

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo