Ομιλητές «μακεδονικών» αναζητά η ΕΥΠ

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών προσφέρει 302 μόνιμες θέσεις εργασίας, ακόμα και σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου.

Ανάμεσα στις προϋποθέσεις είναι και η γνώση μακεδονικών (νοτιοσλαβικών) για τις πενήντα έξι ( 56) θέσεις του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών.

Στο ΦΕΚ, με ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 2019 και αριθμό φύλλου 4 αναφέρεται «Προκήρυξη πλήρωσης με Μεικτό Σύστημα Αντικειμενικών Κριτηρίων (Μόρια) και Αξιολόγησης Ειδικότερων Προσόντων, 302 Κενών Τακτικών Θέσεων (Κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) της Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών».

Ανάμεσα στις μοριοδοτούμενες ξένες γλώσσες για τους υποψηφίους είναι και η μακεδονική (νοτιοσλαβική) γλώσσα, όπως αναφέρει το ΦΕΚ. Αφορά τις πενήντα έξι ( 56) θέσεις του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών.

 

Σχετικά Νέα