Ομιλία Θεοδωράκη στην Κ.Ο του Ποταμιού

Ðáñïõóéáóç ôïõ íåïõ ðïëéôéêïõ êïììáôïò  Ôï Ðïôáìé áðï ôïí Óôáõñï Èåïäùñáêç Öùôï/×áñçò Ãêéêáò

Στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ποταμιού και σε στελέχη του κόμματος θα μιλήσει ο Σταύρος Θεοδωράκης, σήμερα στις 2:30 μ.μ.

Η ομιλία του επικεφαλής του Ποταμιού θα γίνει στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής.

Σχετικά Νέα