ΟΛΠ: Αύξηση κερδών και εσόδων το α΄εξάμηνο

Αύξηση κερδών και εσόδων εμφάνισε το α’ εξάμηνο του 2017 ο ΟΛΠ. Ειδικότερα, τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας ανήλθαν σε 4,4 εκατ. ευρώ την εξεταζόμενη περίοδο έναντι 1,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών εμφάνισε αύξηση 12,6% ανερχόμενος στα 52 εκατ. ευρώ έναντι € 46,2 εκατ. της αντίστοιχης χρήσης 2016. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μεταβολή αυτή, οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των εσόδων από τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων (€ 4,6 εκ.), των εσόδων από τη διακίνηση αυτοκινήτων (€ 0,5 εκ.) και των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ στη ΣΕΠ (€ 1,3 εκ.).

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της χρήσης παρουσίασαν αύξηση σε € 46,4 εκ. από € 43,1 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016 που οφείλεται κυρίως στις αυξημένες αμοιβές προσωπικού λόγω της καταβολής του δώρου Πάσχα, επιδόματος αδείας και στην πρόβλεψη της αναλογίας δώρου Χριστουγέννων στους εργαζομένους της Εταιρείας μετά την ιδιωτικοποίησή της. Η Εταιρεία κατέβαλε επίσης και αυξημένο αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο λόγω της νέας σύμβασης με βάση την οποία το ποσοστό του ανταλλάγματος παραχώρησης αναπροσαρμόστηκε στο 3,5% των ενοποιημένων εσόδων του αντί του 2%.

Τα κέρδη προ φόρων στο εξάμηνο ανέρχονται σε € 8,6 εκ. έναντι € 1,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 και μετά από φόρους σε € 4,4 εκ. έναντι € 1,6 εκ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Cpt. Fu Chengqiu δήλωσε ότι: “ήδη από τον πρώτο χρόνο φαίνονται τα σημάδια ανάκαμψης των εσόδων, ορθολογικοποίησης των εξόδων και βελτίωσης της κερδοφορίας. Οι πρώτοι που ωφελούνται είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας και το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εισπράττει ακόμα μεγαλύτερο αντάλλαγμα παραχώρησης. Προχωράμε με αποφασιστικότητα, πιστοί στις δεσμεύσεις μας και πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στη συνέχεια”.

Σχετικά Νέα