Οι προσδοκίες του επιχειρηματικού κόσμου από το αυριανό Eurogroup

Ικανοποίηση για την αναμενόμενη ολοκλήρωση του 3ου Μνημονίου τον Αύγουστο εκφράζει ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας, ενόψει του αυριανού Eurogroup. Κλείσιμο των εκκρεμοτήτων σε φορολογία και εργασιακά, ζητά ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ Δημήτρης Μαθιός. Αναγκαία συνθήκη η επανεκκίνηση της οικονομίας, αναφέρει πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Κόλλιας. Κρίσιμο η χώρα να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς.

Θ. Φέσσας: Απαγορευτικό παραμένει το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Ο ΣΕΒ εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναμενόμενη ολοκλήρωση του 3ου Μνημονίου τον Αύγουστο, αν και πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό συμπίπτει με σοβαρούς συμβιβασμούς σε κρίσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως πχ. στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα το νέο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής δεν κομίζει καμία ουσιαστική αλλαγή στο μείγμα πολιτικών που εφαρμόζεται σήμερα και βασίζεται στην υπερφορολόγηση της εργασίας και των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Με βάση τα στοιχεία του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2019-2022, που μόλις δημοσιοποιήθηκε, οι επίσημες μακροοικονομικές προβλέψεις με ρυθμό ανάπτυξης 2% στην 5ετία 2018-2022 αποτυπώνουν μια κατάσταση οιονεί στασιμότητας της αναπτυξιακής δυναμικής. Ο ρυθμός αυτός κρίνεται αναντίστοιχος της απαιτούμενης ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας μετά από μια 10ετία (2007-2017) απωλειών στο ΑΕΠ κατά 25%. Στο σενάριο αυτό, οι καθαρές εξαγωγές αντί να έχουν θετική και αυξανόμενη συμβολή, έχουν, αντιθέτως, μηδενική συνεισφορά στο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Αυτό είναι άκρως ανησυχητικό, καθώς κατ΄ αυτόν τον τρόπο η εξωστρέφεια του «νέου» παραγωγικού προτύπου της χώρας παραπέμπεται στις καλένδες. Η μεταφορά πόρων (5 ποσοστιαίες μομάδες του ΑΕΠ) από την κατανάλωση στις επενδύσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν πρόκειται να γίνει χωρίς τον μετασχηματισμό του παραγωγικού προτύπου προς μια εξωστρεφή οικονομία. Χωρίς την αύξηση δηλαδή εξαγωγών και παράλληλη υποκατάσταση εισαγωγών, που αυξάνουν την παραγωγή, την απασχόληση και τα εισοδήματα.

Διαφορετικά, οι επενδύσεις αυξάνουν το κεφαλαιακό απόθεμα των χαμηλής παραγωγικότητας κλάδων των μη διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών, της παραδοσιακής, δηλαδή, παραγωγικής βάσης της οικονομίας, απορροφώντας την όποια αύξηση της ιδιωτικής αποταμίευσης (μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης). Το αναπτυξιακό αυτό σενάριο είναι μεν εσωτερικά συνεπές, αλλά δεν είναι το ζητούμενο για να βγούμε οριστικά από αυτήν. Δεδομένου ότι τα επόμενα χρόνια, η Ελλάδα θα κληθεί να λειτουργήσει σε ιδιαίτερα στενές δημοσιονομικές συνθήκες, οφείλει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον εξαιρετικά φιλικό προς τις επιχειρήσεις, ικανό να προσελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις παρά τα υψηλά επίπεδα φορολογίας, εφόσον επιθυμεί να επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη και να συγκλίνει με την Ευρώπη. Αυτό κρίνεται δύσκολο να επιτευχθεί, διότι το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας παραμένει απαγορευτικό καθώς τροφοδοτείται από έναν συνδυασμό υπερφορολόγησης, υψηλού μη μισθολογικού κόστους, υψηλού κόστους ενέργειας και δυσανάλογα μεγάλης και αναποτελεσματικής γραφειοκρατίας.

Ο ΣΕΒ θα ήθελε να επισημάνει ότι η ολιστική στρατηγική ανάπτυξης που παρουσίασε η κυβέρνηση τον Απρίλιο δεν περιλαμβάνει επαρκείς πολιτικές για την υποστήριξη του επιθυμητού οικονομικού μετασχηματισμού και μιας σημαντικής αύξησης των επενδύσεων.

Κατά την άποψή μας, η στρατηγική ανάπτυξης πρέπει να προβλέπει τα εξής:

*Μείωση του υψηλού και πολύ προοδευτικού μη μισθολογικού κόστους, που επιβαρύνει το ελληνικό εργατικό δυναμικό, σε επίπεδα πιο ανταγωνιστικά και ελκυστικά για επενδυτές και εργαζόμενους, με στόχο τη σταθερή ενίσχυση της απασχόλησης, της φορολογικής βάσης και της κοινωνικής συνοχής.

* Εισαγωγή δημοσιονομικά ουδέτερων κινήτρων για επενδύσεις σε πάγια προκειμένου να προσελκυσθούν και διευκολυνθούν νέες επενδύσεις σε κλάδους διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών

* Μια στρατηγική που θα επιτρέψει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

* Ενίσχυση της διεπαφής μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.

* Οδικός χάρτης για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης.

* Καθολική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών συναλλαγών για την αποτροπή της φοροδιαφυγής.

* Επιτάχυνση της διαδικασίας διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων για την ταχεία αποκατάσταση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.

* Μη οπισθοδρόμηση όσον αφορά στις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και σύνδεση του κατώτατου μισθού με τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας.

Δ. Μαθιός: Αναγκαία η εντατικοποίηση των αποκρατικοποιήσεων και οι διευκολύνσεις μέσω των αναπτυξιακών νόμων

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιά Δημήτρης Μαθιός ζητά εντατικοποίηση των αποκρατικοποιήσεων καθώς και κλείσιμο των εκκρεμοτήτων στη φορολογία και τα εργασιακά.

«Θεωρούμε ότι η οικονομία χρειάζεται την ηρεμία που θα της επιτρέψει να λειτουργήσει την επόμενη ημέρα της εξόδου από τα μνημόνια. Οι χειρισμοί από την πλευρά της κυβέρνησης πρέπει να έχουν κατεύθυνση την επίσπευση του κλεισίματος όχι μόνο των διαδικασιών εξόδου από το μνημόνιο, αλλά και των εκκρεμοτήτων εκείνων στη φορολογία, τα εργασιακά και στην προώθηση προγραμμάτων που θα επαναφέρουν τροχιά ανάπτυξης. Στη βάση αυτή η βιομηχανία είναι αποφασισμένη να αναλάβει ρόλο, αρκεί και η Πολιτεία να συνεργαστεί μαζί της στην απελευθέρωση των δυνάμεων της παραγωγής. Η εντατικοποίηση στις αποκρατικοποιήσεις και οι διευκολύνσεις μέσω των αναπτυξιακών νόμων είναι αναγκαίες από την πρώτη ημέρα της εξόδου μας από τα μνημόνια»

.Καββαθάς: Ο μηχανισμός με ρήτρα ανάπτυξης θα καταδείξει τη θέληση της ΕΕ να δώσει οριστική και βιώσιμη λύση στην κρίση που βιώνει η ελληνική οικονομία

Ο μηχανισμός με ρήτρα ανάπτυξης θα καταδείξει τη θέληση της ΕΕ να δώσει οριστική και βιώσιμη λύση στην κρίση που βιώνει η ελληνική οικονομία, δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), Γιώργος Καββαθάς.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις σκέψεις, αλλά και τις προσδοκίες του επιχειρηματικού κόσμου από το Eurogroup της 21ης Ιουνίου, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ ανέφερε:

«Στο προσεχές Eurogrοup αναμένεται να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία της τέταρτης αξιολόγησης, γεγονός που θα σημάνει την αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτό προφανώς είναι μία θετική εξέλιξη, το κόστος της οποίας έχει καταβάλλει η ελληνική κοινωνία και σε μεγάλο ποσοστό η επιχειρηματική κοινότητα. Όπως είναι επόμενο, αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις αποφάσεις που θα ληφθούν για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους, το καθεστώς ελέγχου και τον μηχανισμό με ρήτρα ανάπτυξης. Ωστόσο, ο βαθμός έντασης της διευθέτησης των επιμέρους θεμάτων είναι εκείνος που θα προσδώσει στις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας περισσότερη ή λιγότερη αβεβαιότητα, λαμβάνοντας υπόψη και τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει για επίτευξη αρκετά υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων μέχρι το 2022».

«Στο πλαίσιο αυτό, το κρίσιμο ερώτημα, που θα πρέπει να απαντηθεί πειστικά μετά το τέλος του Eurogroup, είναι η δυνατότητα της χώρας μας να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της κατά τις προσεχείς δεκαετίες, ώστε οι αγορές να θεωρήσουν το χρέος βιώσιμο και να επενδύσουν σε ελληνικά ομόλογα. Από την άλλη είναι νομίζω προφανές ότι κάποιου είδους εποπτεία τήρησης των δεσμεύσεών μας θα υφίσταται και στη μεταμνημονιακή εποχή. Με βάση αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο των όποιων αποφάσεων ληφθούν. Εκείνο, ωστόσο, που θεωρούμε κομβικής σημασίας, είναι η απόφαση για σύνδεση της αποπληρωμής του δημοσίου χρέους με τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας.

Ο λεγόμενος, δηλαδή, μηχανισμός με ρήτρα ανάπτυξης. Το εάν η ενεργοποίηση του μηχανισμού αυτού θα γίνεται αυτόματα ή μετά από σχετική απόφαση ή με έναν ενδιάμεσο τρόπο δεν είναι τόσο κρίσιμο, όσο να μην αναβληθεί η σχετική απόφαση για το μέλλον. Η καθιέρωση του μηχανισμού αυτού θα καταδείξει τη θέληση της ΕΕ να δώσει οριστική και βιώσιμη λύση στην κρίση που βιώνει η ελληνική οικονομία, στέλνοντας παράλληλα ένα θετικό σήμα προς τις αγορές και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε η ελληνική οικονομία να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία», πρόσθεσε ο κ. Καββαθάς.

Κόλλιας: Αναγκαία συνθήκη η επανεκκίνηση της οικονομίας για διατηρήσιμη ανάπτυξη

«Στο σημείο, που βρίσκεται, η χώρα έχει ανάγκη από ένα βασικό θέμα: Την ουσιαστική επανεκκίνηση της οικονομίας», σημείωσε σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις σκέψεις αλλά και τις προσδοκίες του επιχειρηματικού κόσμου από το Eurogroup της 21ης Ιουνίου ο κ. Κόλλιας συνέχισε επισημαίνοντας τα εξής:

«Η επανεκκίνηση της οικονομίας είναι η αναγκαία συνθήκη, ώστε να οδηγηθούμε σε διατηρήσιμη ανάκαμψη, άρα και σε σταθερή και ισχυρή ανάπτυξη.
Η συνθήκη αυτή περνάει στην ουσία μέσα από τις αποφάσεις του Eurogroup. Για ποιο λόγο; Διότι, για να πετύχουμε αυτό, που μόλις περιέγραψα, απαιτούνται βασικές παρεμβάσεις.

-Η πρώτη αφορά στη λύση για το δημόσιο χρέος της χώρας, με μια συμφωνία με τους δανειστές, που να περιλαμβάνει τόσο ένα μηχανισμό, ο οποίος να οδηγεί σε βιώσιμη διευθέτηση, απελευθερώνοντας την οικονομία από ένα μεγάλο βάρος από τις πλάτες της, όσο και μια σειρά δεσμεύσεων για μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα απαλλάξουν το επιχειρείν από κάθε είδους βαρίδια.

-Η δεύτερη αφορά στη συμφωνία για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, ώστε η δημοσιονομική προσαρμογή να μην πνίγει την οικονομία και το υγιές επιχειρείν.

-Η τρίτη αφορά στη σταδιακή επιτάχυνση του περιορισμού της εποπτείας από τους δανειστές στη μεταμνημονιακή περίοδο. Στην ουσία, η τρίτη παρέμβαση αφορά στην εφαρμογή ενός υγιούς παραγωγικού μοντέλου, που θα στηρίζεται στις ιδιωτικές επενδύσεις και δεν θα είναι κρατικοδίαιτο, ώστε να φτάσουμε ταχύτερα στο βασικό στόχο για τη χώρα.

Δεδομένου ότι η ταχύτερη επίτευξη αυτού προϋποθέτει εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, θα σημάνει και το γρηγορότερο περιορισμό της εποπτείας».

Σχετικά Νέα