Ν.Φίλης: Καθιέρωση 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Συγκεκριμένα, ο Ν. Φίλης έκανε λόγο για την καθιέρωση 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μαζί με τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, την καθιέρωση του ολοήμερου δημοτικού σχολείου παντού, την αλλαγή της δομής του λυκείου και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια.filis

Τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα συνταχθούν προτάσεις από την επιτροπή ενώ τον Μάρτιο οι προτάσεις θα τεθούν σε διαβούλευση και θα υπάρξουν συμπεράσματα.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής θα προγραμματίζει μόνη της, με διακομματική συνεννόηση. Στο τέλος Απριλίου θα συνταχθεί η έκθεση για τις προτεραιότητες των αλλαγών στην εκπαίδευση, από την οποία θα υπάρξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες.

«Στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε άλλον έναν κατάλογο αιτημάτων, αλλά να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη χώρα μας, που θα είναι έργο πνοής», τόνισε ο υπουργός Παιδείας  και σημείωσε ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει διάλογος με κοινωνική και πολιτική συνεννόηση και συναίνεση, αφού «η εκπαίδευση είναι μια προτεραιότητα προκειμένου να βγούμε από την κρίση».

Στη συνέχεια, ο Ν. Φίλης υπογράμμισε ότι ο διάλογος έχει μόνο ένα προαπαιτούμενο, «η μεταρρύθμιση να ξαναποκτήσει την ιστορικά προσδιορισμένη έννοιά της, δηλαδή την ικανοποίηση της δημοκρατικής αξίωσης για ισότητα μέσω και του σχολείου» και συμπλήρωσε: «Επιδίωξη του Διαλόγου που ξεκινούμε, είναι, αξιοποιώντας όσα θετικά έχουν υπάρξει, καταργώντας τα αρνητικά και υπερβαίνοντας τις παθογένειες, να σχεδιάσουμε ένα νέο παράδειγμα σχολείου, ώστε από το σχολειό της κρίσης, να περάσουμε στο σχολειό της πολιτισμικής-δημοκρατικής ανάτασης και της γενικότερης ανάπτυξης».

Ο Ν. Φίλης έκανε ακόμη αναφορά στην ειδική αγωγή, μέσω του συστήματος της συνεκπαίδευσης, για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και στο περιεχόμενο σπουδών του γενικού και του επαγγελματικού λυκείου, ένα νέο στρατηγικό σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τον τολμηρό ανασχεδιασμό πανεπιστημίων, σχολών και τμημάτων, τη δημοκρατική ρύθμιση των μεταπτυχιακών σπουδών και άλλα ζητήματα.

«Έχουμε συνείδηση ότι μιας τέτοιας έκτασης μεταρρύθμιση χρειάζεται χρόνο, πόρους και σχεδιασμό» σχολίασε ο υπουργός.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Αντώνης Λιάκος, με τη σειρά του, τοποθετήθηκε λέγοντας ότι το ερώτημα είναι «τι πολίτες θέλουμε, πώς να αναπαράγεται και να αναγεννιέται η κοινωνία στο μέλλον, εν τέλει τι είδους κοινωνία οραματιζόμαστε καθώς η μεταρρύθμιση της Παιδείας δεν είναι τεχνοκρατικό ζήτημα».

 «Η απελευθέρωση από το ζυγό των εξετάσεων θέτει το κρίσιμο ζήτημα της ριζικής αναδιαμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών στο δημοτικό και στο λύκειο, που θα βάλει στο κέντρο την ενεργοποίηση και έρευνα των μαθητών, την παρατήρηση, την κριτική σκέψη και τις θεματικές προσεγγίσεις, τη βιβλιογραφική αναζήτηση, τις ερευνητικές εργασίες, το διάλογο και το επιχείρημα μέσα στη τάξη, που θα τους απαλλάξει από τον κατακερματισμό των επί μέρους μαθημάτων, θα απαλλάξει από την τυραννία του αναλυτικού προγράμματος, θα επιτρέψει τη συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς», επεσήμανε ο ίδιος μιλώντας για την για την απαλλαγή από την απελευθέρωση από τις εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επίσης ο κ. Λιάκος μίλησε για τη δημιουργία ενός δικτύου πρότυπων δράσεων, «που θα κάνει το σχολείο πολιτισμικό κέντρο με κυριολεκτικά ολοήμερη και εβδομαδιαία λειτουργία, με μια πλούσια προσφορά δράσεων και προγραμμάτων», αλλά και η εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

Τις επόμενες ημέρες θα συγκληθούν επιτροπές και ομάδες εργασίας, ενώ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία η πλατφόρμα του εθνικού διαλόγου (http://dialogos.minedu.gov.gr), στην οποία ήδη υπάρχουν 190 εγγραφές και 17 προτάσεις από χρήστες. Στις αρμοδιότητες της επιτροπής διαλόγου είναι και δημόσιες συζητήσεις σε εβδομαδιαία βάση, ειδικές ημερίδες, εργασία των επιτροπών.

Σχετικά Νέα