ΝΔ: Τα συμπεράσματα του Προσυνεδρίου για την Καθημερινότητα και την Ασφάλεια

“Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει πώς για να αφήσει η Ελλάδα οριστικά πίσω της την κρίση, πρέπει να γίνει μια κανονική Ευρωπαϊκή χώρα. Με μια δημόσια διοίκηση που θα λειτουργεί πραγματικά προς όφελος του πολίτη, παρέχοντας ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες και διευκολύνοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία. Παράλληλα, θα δείχνει έμπρακτο σεβασμό στα χρήματα του φορολογούμενου, με αξιολόγηση και αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα, με διαφάνεια και με λογοδοσία”.

Αυτό αναφέρεται στο κείμενο συμπερασμάτων του 6ου  Προσυνεδρίου “Για την Καθημερινότητα και την Ασφάλεια των Ελλήνων” στην Αθήνα. Όπως αναφέρει η ΝΔ “η Δικαιοσύνη θα εγγυάται την ισότητα όλων απέναντι στο νόμο, και δεν θα λειτουργεί ως εμπόδιο στις επενδύσεις και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Τέλος, με προτεραιότητα στη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας των πολιτών, που αποτελεί βασική προϋπόθεση ελευθερίας και κοινωνικής ευημερίας. Προκειμένου να γίνουν τα παραπάνω, χρειάζονται σημαντικές αλλαγές στο κράτος και τη λειτουργία του.  Αλλαγές που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να υλοποιήσει”.

Αναλυτικά τα συμπεράσματα:

Δημόσια Διοίκηση

1. Σχεδιάζουμε μια Δημόσια Διοίκηση που θα λειτουργεί πραγματικά προς όφελος των πολιτών. Που θα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες με λιγότερες δαπάνες.

i. Με σύγχρονες και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες. Απαιτείται σταδιακά να ανασχεδιαστεί το σύνολο των διαδικασιών του δημοσίου με βασική προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η γραφειοκρατία και η σύγχυση που δημιουργεί, καθώς και τα φαινόμενα διαφθοράς θα αντιμετωπίζονται δραστικά με τη χρήση της τεχνολογίας για τη δημιουργία σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που θα ελαχιστοποιούν την ανάγκη προσωπικής επαφής του πολίτη με το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας παρέμβασης αποτελεί η εφαρμογή ενός ενοποιημένου συστήματος ψηφιακής ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής υπογραφής για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που θα απλοποιήσει σημαντικά τις συναλλαγές των πολιτών με τους φορείς του δημοσίου, θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση τους και θα μειώσει το λειτουργικό κόστος τόσο τους κράτους όσο και των επιχειρήσεων.

ii. Με σεβασμό σε κάθε ευρώ του φορολογούμενου που δαπανάται. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας για “οικονομία στο Κράτος” είναι αδιαπραγμάτευτη. Για αυτό, σχεδιάζουμε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που θα παρακολουθεί την εξέλιξη των δαπανών, θα τις αναλύει ανά κέντρο κόστους και θα αξιολογεί τις επιμέρους δαπάνες με βάση συγκεκριμένους δείκτες αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Έτσι, θα γνωρίζουμε πού δαπανάται κάθε ευρώ, και θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε πραγματικό εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών. Αποφεύγοντας τις οριζόντιες μειώσεις που δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή παροχή βασικών δημόσιων αγαθών.

iii. Στο ίδιο πλαίσιο επαναφέρουμε τον κανόνα 1 προς 5 στις προσλήψεις-αποχωρήσεις με παράλληλη χρήση διοικητικών εργαλείων, όπως η κινητικότητα, η απλούστευση ενδο-διοικητικών διαδικασιών, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η χρήση ΣΔΙΤ, ώστε να μην αυξηθεί ταυτόχρονα η ποιότητα των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

iv. Με έμφαση στην αξιοκρατία και την αξιολόγηση. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις, αδυνατεί να προωθήσει την αξιολόγηση στο Δημόσιο. Δεν πιστεύει σε αυτήν, και προσπαθεί με κάθε τρόπο να την υπονομεύσει. Αντίθετα, εμείς θα προχωρήσουμε στη θέσπιση ενός ουσιαστικού και καινοτόμου συστήματος αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου. Η αξιολόγηση θα βασίζεται στην περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης (job description), στη σύνδεση με συγκεκριμένα και υμφωνημένα παραδοτέα και στην αυτό-αξιολόγηση του υπαλλήλου.  Επίσης, θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός ικανοποίησης πολιτών και επιχειρήσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τα δε αποτελέσματα της αξιολόγησης θα παίζουν ρόλο στην επιβράβευση των πιο αποτελεσματικών υπαλλήλων και στη δημιουργία ατομικού πλάνου ανάπτυξης που θα βοηθά τους λιγότερο αποτελεσματικούς.

v. Επιπλέον, ενδυναμώνουμε την αξιοπιστία και το αίσθημα δικαιοσύνης εντός της δημόσιας διοίκησης. Προτείνουμε ένα νέο, απλουστευμένο πειθαρχικό δίκαιο που περιλαμβάνει κατάταξη πειθαρχικών αδικημάτων με βάση τη βαρύτητα τους, ξεκάθαρη περιγραφή παραπτωμάτων και καθιέρωση γρήγορων διαδικασιών, με παράλληλη ενδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών και του εσωτερικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης.

vi. Με μεγαλύτερη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, μακριά από τις εμμονές και τις ιδεοληψίες του κρατισμού. Για τη Νέα Δημοκρατία το δημόσιο δεν ταυτίζεται με το κρατικό. Για αυτό, θα προωθήσουμε την εκχώρηση λειτουργιών στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον μπορεί αυτός να παρέχει ένα δημόσιο αγαθό σε χαμηλότερο κόστος και υψηλή ποιότητα. Διευρύνοντας τα σχήματα σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη υποδομών και την παροχή δημοσίων υπηρεσιών Με την πρακτική της εκχώρησης λειτουργιών, εξοικονομούνται σημαντικοί δημόσιοι πόροι, ωφελείται ο πολίτης, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, ενώ το κράτος μπορεί να ασκήσει καλύτερα τον εποπτικό του ρόλο, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον.

vii. Με μεγαλύτερη έμφαση στη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Σχεδιάζουμε τη συστηματικότερη δημοσιοποίηση και αξιοποίηση των ανοικτών δημόσιων δεδομένων (open data), μέσα από μια ενιαία διαδικτυακή πύλη που θα ενημερώνεται τακτικά από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας πληροφόρησης, της λογοδοσίας και της διαφάνειας, αλλά και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών και εργαλείων για τους πολίτες. Παράλληλα, προωθούμε τη δημιουργία κεντρικού κόμβου (portal), όπου θα είναι διαθέσιμη όλη η απαραίτητη πληροφορία για τον πολίτη, τον επιχειρηματία και τον εργαζόμενο, τον ξένο επενδυτή και τον επισκέπτη (χάρτες της χώρας, οδηγίες, πληροφορίες για βασικές δημόσιες υπηρεσίες, για τα Μέσα Μεταφοράς, στατιστικά στοιχεία κ.ο.κ.).

2. Με στόχο τον περιορισμό της κακής νομοθέτησης και της πολυνομίας, προωθούμε τον έλεγχο της καταλληλόλητας και αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας, και την επικαιροποίηση αλλά και την συστηματική κωδικοποίησή της. Ξεκινώντας από τους κρίσιμους τομείς της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων.

3. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη σταθερότητα στις σχέσεις δημόσιας διοίκησης και πολιτών. Ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει τις υποχρεώσεις του, αλλά και τις υποχρεώσεις της δημόσιας διοίκησης απέναντι του. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των φορολογικών ελέγχων, με τις διαδοχικές παρατάσεις που δίνονταν επί χρόνια να λειτουργούν ως άλλοθι για τη διοίκηση η οποία δεν έκανε εγκαίρως και σωστά τη δουλειά της κρατώντας όμηρους τους πολίτες για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τον περιορισμό της κρατικής αυθαιρεσίας.

Δικαιοσύνη

4. Το σχέδιο μας για τη Δικαιοσύνη έχει ως στόχο τη θωράκιση της θεσμικής ανεξαρτησίας της και βασικούς άξονες την επιτάχυνση έκδοσης αποφάσεων και την βελτίωση της ποιότητάς τους. Οι καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης υπονομεύουν το κράτος δικαίου, κρατούν σε ομηρεία εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και αναστέλλουν σειρά από  επιχειρηματικές δράσεις και επενδύσεις. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, εδώ και τρία χρόνια, όχι μόνο δεν έκανε κάτι για να διορθώσει τα χρόνια προβλήματα στο χώρο της Δικαιοσύνης, αλλά αντίθετα, επιτίθεται σε αυτήν κάθε φορά που εκδίδονται αποφάσεις που δεν την ευνοούν. Στο πλαίσιο αυτό, προωθούμε πολλές παράλληλες δράσεις, οι οποίες θα δώσουν λύσεις στα ειδικά προβλήματα λειτουργίας της Δικαιοσύνης που ευθύνονται για τις καθυστερήσεις:

i. Τη σύσταση ειδικών τμημάτων στα δικαστήρια, όπου θα εκδικάζονται ειδικού χαρακτήρα υποθέσεις από δικαστές με αντίστοιχη εξειδίκευση, στο πρότυπο των ειδικών τμημάτων ναυτικού δικαίου, δικαίου σημάτων της ΕΕ και φορολογικών υποθέσεων. Συγκεκριμένα, νέα ειδικά τμήματα μπορούν να δημιουργηθούν σε πολιτικά δικαστήρια (για εμπορικές συμβάσεις, διεθνείς συναλλαγές, ζητήματα ανταγωνισμού, ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τραπεζικό δίκαιο), σε διοικητικά δικαστήρια (για υποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης και επενδύσεων) και σε ποινικά δικαστήρια (για υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος). Η παρέμβαση αυτή μπορεί να επιταχύνει την διαδικασία εκδίκασης, να βελτιώσει την ποιότητα των αποφάσεων, και να εμφυσήσει κλίμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας της Δικαιοσύνης απέναντι στους Έλληνες και τους αλλοδαπούς  πολίτες, επιχειρηματίες, επενδυτές και εργαζόμενους.

ii. Την επιτάχυνση της εκδίκασης υποθέσεων που εκκρεμούν επί σειρά ετών κατά προτεραιότητα, με στόχο να τερματιστεί η αβεβαιότητα για τους πολίτες. Μέτρο επιτάχυνσης θα είναι η εκδίκαση με βάση το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, των υποθέσεων που εκκρεμούν πέραν της τριετίας χωρίς να έχει διεξαχθεί δίκη σε πρώτο βαθμό. Στο πλαίσιο αυτό, θα αξιοποιηθεί η εμπειρία της ρύθμισης για την επιτάχυνση των υποθέσεων του “νόμου Κατσέλη”. Η παρέμβαση αυτή μπορεί να ενισχύσει άμεσα την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης, βελτιώνοντας το επενδυτικό και επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα.

iii. Ενίσχυση της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για μείωση του αριθμού των υποθέσεων που φτάνουν στα δικαστήρια, και μείωση του κόστους για τους εμπλεκόμενους. Το σύστημα εκπαίδευσης και διαπίστευσης των μεσολαβητών θα πρέπει να αναμορφωθεί, υιοθετώντας τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, όπως η προσομοίωση ως μέθοδος εξέτασης. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υπάρξει ευρύτερη ενημέρωση για τα οφέλη της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, τόσο από τη μείωση του κόστους προσφυγής σε δίκη όσο και από την επιτάχυνση της επίλυσης και τον περιορισμό της αβεβαιότητας. Παράλληλα, θα θεσπιστεί η υποχρεωτική απόπειρα διαμεσολάβησης σε ορισμένες κατηγορίες υποθέσεων (ιδιωτικές διαφορές, οικογενειακές διαφορές)  με προκαθορισμένη αμοιβή για το διαμεσολαβητή.

iv. Μεγαλύτερη αξιοποίηση της πληροφορικής για τη γρηγορότερη απονομή της δικαιοσύνης. Κατά τα πρότυπα του Συμβουλίου της Επικρατείας, προωθούμε την άμεση υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης. Επιπλέον, σχεδιάζουμε την επέκταση της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, την έκδοση e-πιστοποιητικών, και την ψηφιακή καταγραφή και αποθήκευση των πρακτικών, υιοθετώντας τις καλές πρακτικές από το αντίστοιχο Σύστημα των Διοικητικών Δικαστηρίων. Η χρήση της πληροφορικής εκσυγχρονίζει την οργάνωση και λειτουργία της Δικαιοσύνης, επισπεύδει σημαντικά τις διαδικασίες απονομής της και διευκολύνει τους διαδίκους, ενώ ενισχύει και τη διαφάνεια μέσα από τη δυνατότητα πρόσβασης στη νομολογία όλων των βαθμίδων (πάντα με τις απαραίτητες εγγυήσεις για τα προσωπικά δεδομένα).

v. Στο πλαίσιο της οργανωτικής δομής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προτείνουμε τη λειτουργία μίας ολιγομελούς μονάδας που θα παρακολουθεί τη λειτουργεία των δικαστικών και εξωδικαστικών συστημάτων επίλυσης διαφορών, η οποία θα συγκεντρώνει όλα τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, θα τηρεί και θα ενημερώνει μια ενοποιημένη βάση δεδομένων. Θα είναι έτσι εφικτή η πλήρης αποτύπωση του τρόπου που λειτουργεί η Δικαιοσύνη στη χώρα και θα συλλέγονται στοιχεία για την αποτελεσματικότητα κάθε δικαστικής μονάδας σε κάθε περιοχή, για τους χρόνους εκδίκασης και έκδοσης αποφάσεων, για την καταγραφή των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Έτσι, βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα του δικαστικού έργου, αλλά και η διαφάνεια σε σχέση με αυτό καθώς και η δυνατότητα αξιολόγησής του. Το ίδιο εργαλείο θα επιτρέψει τον προσδιορισμό του πραγματικού κόστους των δικών για την δίκαιη κατανομή του σχετικού βάρους με τις δικαστικές αποφάσεις που θα εκδίδονται.

5. Η Νέα Δημοκρατία έχει δεσμευτεί για την κατάργηση του Νόμου Παρασκευόπουλου (ν. 4422/2015 και παρατάσεις), για την επαναφορά των φυλακών υψίστης ασφαλείας τύπου Γ΄(ν.4274/2017) και για την επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος για τις άδειες των κρατουμένων – βαρυποινιτών. Επιπλέον, θα επεκτείνουμε την εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης των κρατούμενων (“βραχιολάκια”) και τις εναλλακτικές μορφές έκτισης των ποινών για αποσυμφόρηση των σωφρονιστικών καταστημάτων.

Ασφάλεια

6. Για τη Νέα Δημοκρατία η διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας των πολιτών είναι προϋπόθεση ελευθερίας, και αναγκαία συνθήκη για την επιστροφή στην οικονομική και κοινωνική ομαλότητα και την ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση σε σχέση με τη δημόσια τάξη έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Οι εικόνες αντιεξουσιαστών να πραγματοποιούν εκτεταμένες φθορές σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία στο κέντρο της Αθήνας, οργανώσεων “ακτιβιστών” να εισέρχονται μέχρι και στο Υπουργείο Άμυνας  ανενόχλητοι, και εγκληματικών συμμοριών να λυμαίνονται ολόκληρες περιοχές, δεν παραπέμπουν σε σύγχρονο Κράτος. Οι ιδεολογικές εμμονές της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, σε συνδυασμό με τις άστοχες επιλογές και την έλλειψη προετοιμασίας, οδήγησαν στην αύξηση της εγκληματικότητας. Η Νέα Δημοκρατία, από την άλλη, δεσμεύεται πως η Ελλάδα θα γίνει ξανά μια κανονική χώρα, όπου όλοι θα σέβονται τους νόμους, και όπου τα δικαιώματα των πολλών δεν θα απειλούνται από την αντικοινωνική δραστηριότητα των λίγων.

Απέναντι στην έξαρση της εγκληματικότητας, της παραβατικότητας και της ανομίας, προτάσσουμε την άμεση και καθολική εφαρμογή του νόμου. Συγκεκριμένα:

i. Καθιερώνουμε την ένστολη αστυνόμευση, πεζή και εποχούμενη, σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Με ενεργοποίηση εκ νέου της ομάδας ΔΕΛΤΑ, και ενδυνάμωση της ομάδας ΔΙΑΣ και των ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

ii. Ενισχύουμε το θεσμό του αστυνομικού της γειτονιάς, για να εμπεδωθεί ξανά το αίσθημα ασφάλειας στον πολίτη.

iii. Καταπολεμούμε όλες τις εστίες ανομίας και παραβατικότητας. Κανένα άβατο, όπως αυτά των Εξαρχείων και του Μενιδίου, δεν έχουν θέση σε ένα σύγχρονο κράτος. Η έντονη παρουσία της αστυνομίας είναι αδιαπραγμάτευτη. Όμως για την αναγέννηση αυτών των περιοχών απαιτείται και ένα σχέδιο πιο συνεκτικό, πιο ολιστικό το οποίο θα μπορέσει να τους ξαναδώσει ζωή και την ευκαιρία να ανακτήσουν τον χαρακτήρα τον οποίο είχαν. Παράδειγμα μίας τέτοιας πολιτικής αποτελεί ένα τολμηρό σχέδιο ουσιαστικής ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Αθήνας με αφετηρία το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ένα σχέδιο που θα αναβαθμίσει ολόκληρη την περιοχή γύρω από το αρχαιολογικό μουσείο και θα δώσει την αίσθηση στους κατοίκους του κέντρου της Αθήνας ότι πραγματικά νοιαζόμαστε για αυτούς και ότι προχωράμε σε κινήσεις οι οποίες βελτιώνουν  ουσιαστικά την ποιότητα ζωής τους.

iv. Προωθούμε την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για κάθε περιστατικό φθοράς της δημόσιας περιουσίας. Με άμεση επιβολή ποινών και προστίμων στους παραβάτες. Οι σκηνές καταστροφών σε ακυρωτικά μηχανήματα σταθμών του μετρό, σε πανεπιστήμια και άλλα δημόσια κτίρια, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.

v. Με βάση τη χαρτογράφηση της εγκληματικότητας ανά περιοχή, ανακατανέμουμε τις αστυνομικές δυνάμεις στις περιοχές όπου υπάρχει πραγματικά ανάγκη. Και παράλληλα αποδεσμεύουμε τα Σώματα Ασφαλείας από γραφειοκρατικές και μικρότερης σημασίας αρμοδιότητες.

vi. Αναβαθμίζουμε τη βασική εκπαίδευση των Σωμάτων Ασφαλείας και θεσμοθετούμε τη συνεχή μετεκπαίδευσή τους. Προωθούμε, επίσης, την ανανέωση των υποδομών των σωμάτων ασφάλειας, και διασφαλίζουμε ότι μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους παρέχοντας  τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Παράλληλα ενισχύουμε τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και λογοδοσίας του προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας. Φαινόμενα αυθαιρεσίας, διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας θα τιμωρούνται άμεσα, χωρίς εκπτώσεις.

Σχετικά Νέα