Δημοσιεύθηκε στις: Πε, Οκτ 1st, 2015

Νέο τρόπο βοήθειας των υποχρεωμένων κρατών αναζητά το ΔΝΤ

δντ_7

Νέο τρόπο βοήθειας των υποχρεωμένων κρατών αναζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προοπτική αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους.

Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του Ταμείου, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε το 2013 ένα πρόγραμμα εργασίας, το οποίο εδράζεται στην αντιμετώπιση των κρίσεων χρέους.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιελάμβανε τη μεταρρύθμιση του πλαισίου δανεισμού, την ενίσχυση των ρητρών συλλογικής δράσης στις εκδόσεις κρατικών ομολόγων και την επανεξέταση του πλαισίου για τη συμμετοχή του επίσημου τομέα.

Ακολούθως, υπενθυμίζει το Ταμείο, το 2014 το διοικητικό συμβούλιο εξέτασε νέα έκθεση, η οποία εστίαζε στην κατ’ εξαίρεση πρόσβαση χωρών στη χρηματοδότηση του ΔΝΤ.

Με βασικό στόχο τη μείωση του κόστους αντιμετώπισης κρίσεων, η έκθεση παρουσίαζε τις κατευθύνσεις για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου δανεισμού του ΔΝΤ.

Με το δ.σ. να μην μένει ικανοποιημένο από τις δύο προαναφερθείσες εκθέσεις, το Ταμείο ζήτησε την κατάρτιση μίας νέας έκθεσης, η οποία θα συζητηθεί το 2016, με στόχο την αναπροσαρμογή του τρόπου βοήθειας του ΔΝΤ στις υπερχρεωμένες χώρες, εστιάζοντας στην προοπτική αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους.

 

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo