Νέος CEO για την Alpha Bank

Ο κ. Ψάλτης, τον οποίον ανέδειξε ομόφωνα το ΔΣ της Alpha Bank στη σημερινή της συνεδρίαση, θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 2α Ιανουαρίου 2019.

Κατόπιν της ανακοινώσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου της Alpha Bank κ. Δημητρίου Π. Μαντζούνη, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.6.2018, της προθέσεώς του να δρομολογήσει τη διαδοχή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας εκκίνησε τη σχετική διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα την 29.11.2018, με την ομόφωνη ανάδειξη του κ. Βασιλείου Ε. Ψάλτη ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος αναλαμβάνει τα σχετικά καθήκοντα την 2.1.2019.

Σχετικά Νέα