Νέοι αναπληρωτές διευθύνοντες σύμβουλοι στη ΔΕΗ

Δύο νέοι αναπληρωτές διευθύνοντες σύμβουλοι αναλαμβάνουν καθήκοντα στη ΔΕΗ σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα κατά τη συνεδρίασή του ΔΣτην Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018, αποφάσισε τον ορισμό, από 20.12.2018:

του Δημητρίου Τζαννίνη, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Οικονομικών Υπηρεσιών, Υποστηρικτικών Λειτουργιών και Στρατηγικής & Μετασχηματισμού.
του Γρηγορίου Κωστάκη, ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Ορυχείων, Παραγωγής, Εμπορίας και Εταιρικής Ανάπτυξης.

Σχετικά Νέα