Νέα παραίτηση από το Δ.Σ. της Folli Follie

Την εκλογή ενός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Κανελλόπουλου, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Folli-Follie, καθώς και από μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής της τελευταίας, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ο κ. Κανελλόπουλος δήλωσε σχετικά: «Κλήθηκα να συμβάλω στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου ως Πρόεδρος για να οδηγήσουμε όλοι μαζί τον Όμιλο σε μια διέξοδο από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Με την υπογραφή του προσυμφώνου με μερίδα των ομολογιούχων ολοκληρώνεται μια πρώτη πολύ σημαντική φάση σε αυτήν την προσπάθεια και ο κύριος ρόλος που είχα αναλάβει προσωπικά. Εκτιμώ την εταιρεία και όλους όσους είχα την ευκαιρία να συνεργασθούμε. Πιστεύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της, θα είμαι παρών όποτε κληθώ να συνεισφέρω στο έργο που επιτελείται για την επίλυση των δυσκολιών οι οποίες εύχομαι και ελπίζω να είναι πρόσκαιρες.»

Πιο συγκεκριμένα, ανακοινώνεται η εκλογή του κ. Αβραάμ Γούναρη ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ενόψει των ανωτέρω, ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:

2. ΝΑΡΚΙΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ – Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ – Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. ΖHANG HAOLEI – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σχετικά Νέα