Νέα μείωση της εξάρτησης των τραπεζών από ELA και ΕΚΤ τον Απρίλιο

αρχείο λήψης (1)Mειώθηκε η συνολική εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τους μηχανισμούς ρευστότητας του ευρωσυστήματος τον Απρίλιο.

Συγκεκριμένα, η εξάρτηση των τραπεζών από τη ρευστότητα του ευρωσυστήματος διαμορφώθηκε στα 99,6 δισ. ευρώ από 101,5 δισ. ευρώ που ήταν τον Μάρτιο.

Η μείωση αυτή αντανακλά, κατά κύριο λόγο, τη μείωση της ρευστότητας που άντλησαν οι τράπεζες από την ΕΚΤ στα 32,7 δισ. ευρώ από 35,3 δισ. ευρώ τον Μάρτιο. H εξέλιξη αυτή οφείλεται στην πώληση των ομολόγων του EFSF που κατείχαν οι ελληνικές τράπεζες απευθείας στην ΕΚΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων που εφαρμόζει η Κεντρική Τράπεζα.

Αντίθετα, ο δανεισμός των τραπεζών από το μηχανισμό έκτακτης βοήθειας (ELA) σημείωσε οριακή μείωση και διαμορφώθηκε στο τέλος Απριλίου στα 66,9 δισ. ευρώ από 66,2 δισ. ευρώ τον Μάρτιο.

Σχετικά Νέα