Νέα αυστηρότερα πρόστιμα για όσους έχουν αυθαίρετα

Óôéãìéüôõðï áðï ôçí äüìçóç óôçí ðëáãéÜ ôïõ âïõíïý ôçò ÐÜñíçèáò,óôçí ðëåõñÜ ôïõ Ôåëåöåñßê,óôéò 14 Öåâñïõáñßïõ 2010 (EUROKINISSI / ×ÁÓÉÁËÇÓ ÂÁÚÏÓ)

Αυστηρά πρόστιμα για όσους έχουν αυθαίρετα θα προβλέπει το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Έθνος» τα πρόστιμα θα είναι πολλαπλάσια σε σχέση με αυτά που ισχύουν σήμερα, καθώς, είναι χαρακτηριστικό ότι συζητείται ακόμη και δεκαπλασιασμός του προστίμου διατήρησης από το 5% που είναι σήμερα στο 50%.

Αν το δηλώσεις μπορείς να πληρώσεις μικρότερο πρόστιμο

Ωστόσο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα πρόστιμα θα είναι μικρότερα για όσους δηλώνουν τα αυθαίρετα σε σχέση με εκείνους που τα κρύβουν και θα επιβάλλονται στη λογική του μεγέθους της αυθαιρεσίας.

Σχετικά Νέα