Μουζάλας:«Δεν μπορούμε να κάνουμε στην χώρα μας ένα τεράστιο στρατόπεδο 60.000 ανθρώπων»

Ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò áðü ôç Óõñßá, ôï ÁöãáíéóôÜí êáé ôï ÐáêéóôÜí óôçí ÃåõãåëÞ ôçò ÐÃÄÌ ðïõ åðéäéþêïõí åßôå ðåæïß åßôå ìå ôñÝíï íá ðåñÜóïõí óôçí äõôéêÞ Åõñþðç ìÝóù Óåñâßáò ôçí ÔåôÜñôç 26 Áõãïýóôïõ 2015. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Με δηλώσεις του σε πρωινή εκπομπή στο Mega, ο υπουργός αναπληρωτής για το Μεταναστευτικό Γ. Μουζάλας εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με το δημοσίευμα του «Spiegel»,το οποίο έκανε λόγο για σχέδια την δημιουργία μεγάλων hot spot στην Αττική για 50.000 πρόσφυγες.

«Μας ανησυχεί που γράφεται κάτι τέτοιο. Η κυβέρνηση έχει συζητήσει μόνο για τους χώρους που αναφέραμε».

Ο κ.Μουζάλας ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία»,συμπληρώνοντας ότι  «η μόνη συμφωνία που υπάρχει και έχει αποσπάσει τις θετικές γνώμες είναι η συμφωνία είναι με τον ΟΗΕ να χρησιμοποιήσουμε την τεχνογνωσία για να φτιάξουμε δύο χώρους φιλοξενίας των 8 με 10 χιλιάδων ένα στην Αττική και ένα στη Μακεδονία».

Επισήμανε όμως ότι: «Είναι όμως μια πιθανότητα να πέσουμε πάνω σ’ αυτό το θέμα το απόγευμα στη Σύνοδο. Η απάντησή μας θα είναι όχι. Έχουμε πει επανειλημμένα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε στην χώρα μας ένα τεράστιο στρατόπεδο 60.000 ανθρώπων, για την Ελλάδα είναι μια μεγάλη πόλη.

Δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι στην Ελλάδα, μόνο στην Ιορδανία. Ακόμα και αν υπάρξουν οικονομικά ανταλλάγματα δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι οικονομικό το πρόβλημα. Tο πρόβλημα είναι πολιτικό, κοινωνικό, έχει ζητήματα διαχείρισης. Πιθανόν να είναι μια πρόταση πανικού μπροστά στο πρόβλημα.Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια κωμόπολη προσφύγων στην Ελλάδα».

Στην συνέχεια ο Γιάννης Μουζάλας σημείωσε ότι: «Αυτό που είχαμε σχεδιάσει για το Λαύριο και τη Θεσσαλονίκη είναι τα λεγόμενα hot-spots, δύο χώροι για την ταυτοποίηση των προσφύγων, 1.500 ατόμων στο Λαύριο και 1.000 ατόμων στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό στην περίπτωση που οι εισροές στα νησιά συνέχιζαν να είναι μεγάλες».

 

 

Σχετικά Νέα