Μικρή αύξηση της ανεργίας τον Ιούνιο

anergiaΣύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούνιο αυξήθηκε στο 25,2%  , σε σχέση με τον Μάιο που βρισκόταν στο 25%.

Ωστόσο, μείωση κατέγραψαν τα ποσοστά ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) στην Ελλάδα, από 51,4% το Μάιο σε 48,3% τον Ιούνιο.

Όσον αφορά την  Ευρωζώνη και την «ΕΕ των 28», η ανεργία παρέμεινε σταθερή με τα ποσοστά να βρίσκονται στο 11% και 9,5% αντιστοίχως τον Αύγουστο του 2015 σε σχέση με τον Ιούλιο.

Ένα χρόνο πριν, τον Αύγουστο του 2014, η ανεργία στην ευρωζώνη ήταν 11,5% και στην ΕΕ 10,1%.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για την ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Συνολικά τον Αύγουστο καταγράφονται 23 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 17,6 εκατομμύρια στην Ευρωζώνη.

Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (25,2% τον Ιούνιο) και στην Ισπανία (22,2%). Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στη Γερμανία (4,5%), στην Τσεχία (5%) και στη Μάλτα (5,1%).

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στα 1.205.000.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων καταγράφονται στην Ισπανία (48,8%), στην Ελλάδα (48,3%), στην Κροατία (43,5%) και στην Ιταλία (40,7%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Γερμανία (7%), στην Αυστρία (10,8%), στην Ολλανδία (11,2%), στη Δανία (11,4%) και στην Εσθονία (11,5%).

Τον Αύγουστο η ανεργία των νέων στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 22,3% ( έναντι 22,2% τον Ιούλιο του 2014) και στην ΕΕ παρέμεινε σταθερή στο 20,4%.

Σχετικά Νέα