Μεταφέρθηκαν οι πρόσφυγες στο κλειστό γήπεδο του ταε κβον ντο, στο Παλαιό Φάληρο(VIDEO)

ÁÈÇÍÁ-Êëåéóôüò ï óôáèìüò ôïõ çëåêôñéêïý óôç Âéêôþñéá, êáèþò óôéò áðïâÜèñåò ôïõ Ý÷ïõí âñåé êáôáöýãéï áðü ôçí êáôáéãßäá åêáôïíôÜäåò ìåôáíÜóôåò// Óôç öùôïãñáößá ìåôáöïñÜ ôùí ìåôáíáóôþí óå Üëëï ÷þñï.(Eurokinissi-ÆÙÍÔÁÍÏÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ)

Oι περίπου 200 πρόσφυγες που είχαν βρει καταφύγιο στις αποβάθρες του σταθμού του ΗΣΑΠ, στην πλατεία Βικτωρίας, λόγω της κακοκαιρίας, μεταφέρθηκαν αργά χθες το βράδυ στο κλειστό γήπεδο του ταε κβον ντο, στο Παλαιό Φάληρο.

Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Διονύσης Χατζηδάκης,ανέφερε ότι οι πρόσφυγες πρόκειται να μείνουν στο κλειστό του ταε κβον ντο για δύο ημέρες.Παράλληλα, έσπευσε να θυμίσει ότι  σε δώδεκα ημέρες θα ξεκινήσει στο κλειστό του Παλαιού Φαλήρου η διοργάνωση του παγκοσμίου πρωταθλήματος πάλης.

Σχετικά Νέα