Μειώνεται το κόστος μεταβίβασης ακινήτων

Μειώνεται το κόστος μεταβίβασης ακινήτων και άλλων αξιών ύψους έως 120.000 ευρώ.

Ο υπουργός δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης υπέγραψαν την υπουργική απόφαση που προβλέπει ότι για τα ακίνητα αξίας κάτω των 120.000 ευρώ που μεταβιβάζονται το η αμοιβή των συμβολαιογράφων περιορίζεται στο 0,8% έναντι 1% που ίσχυε έως τώρα.

Σύμφωνα με κοινή απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 111376/31−12−2011 (Β΄13/2012) απόφαση  με θέμα «Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων» ισχύουν τα εξής:

Στην παράγραφο 1 α) του άρθρου 1 η φράση «Για ποσό έως 120.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 1%» αντικαθίσταται με τη φράση «Για ποσό έως 120.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 0,80%».

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθμ. 111376/31−12−2011 κοινή υπουργική απόφαση ισχύει ως έχει.

Σχετικά Νέα