Μειωμένες κατά 5% οι τιμές των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο

fffsΜειωμένες κατά 5,0% ήταν κατά μέσο όρο οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) το α΄ τρίμηνο του 2016 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως αναφέρει σε έρευνα της η Τράπεζα της Ελλάδας.

Για το σύνολο του 2015, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με ετήσιο ρυθμό 5,0% (-4,1%, -4,9%, -5,8% και -5,3% το α΄, β΄, γ΄ και δ΄ τρίμηνο του 2015 αντίστοιχα), έναντι μείωσης 7,5% το 2014.

Πιο αναλυτικά, η μείωση των τιμών το α΄ τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 ήταν 5,6% για τα “νέα” διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 4,6% για τα “παλαιά”, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το σύνολο του 2015, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μείωση των τιμών σε σχέση με το 2014 ήταν 5,5% για τα “νέα” διαμερίσματα, έναντι μείωσης 6,5% το 2014, ενώ η αντίστοιχη μείωση για τα “παλαιά” διαμερίσματα ήταν 4,7% το 2015, έναντι μείωσης 8,1% το 2014.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων το α΄ τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 ήταν 4,1% στην Αθήνα, 6,4% στη Θεσσαλονίκη, 6,1% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 5,2% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2015, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2014 ήταν 5,1%, 5,3%, 5,3% και 4,4% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το α΄ τρίμηνο του 2016 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν μειωμένες κατά 5,3% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2015. Για το σύνολο του 2015, η μέση ετήσια μείωση διαμορφώθηκε σε 5,0%, έναντι μείωσης κατά 8,0% το 2014 (ο δείκτης αστικών περιοχών με βάση τον Ν. 4254/2014 χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση ακινήτων).

Σχετικά Νέα