Μεγάλο ποσοστό των πολιτών δεν έχουν ενεργή συμμετοχή στα κοινά σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

αρχείο λήψης (1)Σε πολύ μεγάλο ποσοστό (80,5%) οι πολίτες της χώρας δεν έχουν ενεργή συμμετοχή -λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος- σε δραστηριότητες πολιτικών κοµµάτων ή άλλων οργανώσεων τοπικού ενδιαφέροντος, σε πολιτικές διαβουλεύσεις, σε διαδηλώσεις, σε ειρηνικές διαμαρτυρίες (συμπεριλαμβανομένης της ενυπόγραφης διαμαρτυρίας/υποστήριξης), σε αποστολή επιστολών προς πολιτικά κόµµατα ή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κ.λπ. Αντίθετα, ενεργή συµµετοχή δηλώνει μόνον το 8,4% του πληθυσμού.

Το ενδιαφέρον των ανδρών είναι μεγαλύτερο από αυτό των γυναικών-συμμετέχει μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών σε σχέση µε τις γυναίκες (5% και 3,3%, αντίστοιχα)- ενώ έλλειψη ενδιαφέροντος δηλώνει μικρότερο ποσοστό ανδρών σε σχέση µε τις γυναίκες (37,7% και 42,7%, αντίστοιχα).

 

Από τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το 2015, προκύπτουν, επίσης, τα εξής:

 

Α. Συµµετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες

• Το 58,5% του πληθυσμού 16 ετών και άνω δεν συμμετέχει εθελοντικά σε άτυπες κοινωνικές δραστηριότητες λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος και το 21,2% λόγω έλλειψης χρόνου, ενώ συµµετοχή δηλώνει το 14,4% του πληθυσμού. Δεν παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στη συµµετοχή μεταξύ ανδρών και γυναικών.

• Το 60,8% του πληθυσμού δεν συμμετέχει εθελοντικά σε επίσηµες κοινωνικές δραστηριότητες λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος και το 21,8% λόγω έλλειψης χρόνου, ενώ συµµετοχή δηλώνει το 11,7% του πληθυσµού. ∆εν παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στη συµµετοχή µεταξύ ανδρών και γυναικών.

 

Β. Συµµετοχή σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις

• Το 32,8% του πληθυσµού 16 ετών και άνω παρακολούθησε κινηµατογράφο έστω µία φορά κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες. Το 39,5% δεν παρακολούθησε κινηµατογράφο ούτε µία φορά λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, ενώ το ποσοστό που δεν παρακολούθησε ούτε µία φορά για οικονοµικούς λόγους εκτιµάται στο 18,5%.

• Το 33,8% του πληθυσµού παρακολούθησε (ζωντανά) κάποιο πολιτιστικό δρώµενο (θεατρικές, χορευτικές παραστάσεις, συναυλίες κ.λπ.) έστω µία φορά κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες. Το 37,8% δεν παρακολούθησε ούτε µία φορά λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, ενώ το ποσοστό που δεν παρακολούθησε ούτε µία φορά για οικονοµικούς λόγους εκτιµάται στο 22,2%.

• Το µικρότερο ποσοστό συµµετοχής παρατηρείται στις επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και εκτιµάται στο 16,9%. Το 55,7% του πληθυσµού δεν επισκέφθηκε κάποιον αρχαιολογικό χώρο ή µουσείο λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος και το 16,3% για οικονοµικούς λόγους.

• Επαγγελµατική ή ερασιτεχνική αθλητική εκδήλωση παρακολούθησε (ζωντανά) έστω και µία φορά στη διάρκεια του δωδεκαµήνου το 26,9% του πληθυσµού. Λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος απείχε το 53,7% του πληθυσµού, ενώ για οικονοµικούς λόγους απείχε το 14,8%.

Η συµµετοχή των γυναικών σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις είναι µεγαλύτερη από αυτήν των ανδρών (µε τις διαφορές να κυµαίνονται από 1,8 ποσοστιαίες µονάδες για την παρακολούθηση κινηµατογράφου έως 3 ποσοστιαίες µονάδες για την παρακολούθηση παραστάσεων). Εξαίρεση αποτελεί η παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων, όπου η συµµετοχή των ανδρών είναι κατά 9,9 ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερη σε σχέση µε αυτήν των γυναικών.

 

Γ. Συναναστροφή µε συγγενείς και φίλους- Ενασχόληση µε χόµπι- Κοινωνική δικτύωση

• Το 35,7% του πληθυσµού 16 ετών και άνω συνήθως συναντάται καθηµερινά µε τους συγγενείς του. Το αντίστοιχο ποσοστό συνάντησης µε φίλους εκτιµάται στο 40,3%.

• Για τους άνδρες το µεγαλύτερο ποσοστό συχνότητας συνάντησης µε συγγενείς παρατηρείται στην εβδοµαδιαία συχνότητα συνάντησης (16,8%), ενώ για τις γυναίκες παραµένει ως µεγαλύτερο ποσοστό η καθηµερινή συνάντηση (19,5%). Όσον αφορά στη συχνότητα συνάντησης µε φίλους, για τους άνδρες το µεγαλύτερο ποσοστό παρατηρείται στην καθηµερινή συχνότητα συνάντησης (20,4%), ενώ στις γυναίκες παρατηρείται στην εβδοµαδιαία συχνότητα συνάντησης (21%).

• Το 44,3% του πληθυσµού συνήθως επικοινωνεί καθηµερινά µε τους συγγενείς του. Το αντίστοιχο ποσοστό για την επικοινωνία µε φίλους είναι 42,9%.

• Το 56,2% του πληθυσµού δεν ασχολείται µε κάποιο χόµπι, όπως µουσική, χορό, θέατρο, φωτογραφία κ.λπ. Μερικές φορές τον µήνα ασχολείται το 10,9% του πληθυσµού και ακολουθεί η συχνότητα ενασχόλησης µία φορά τον µήνα µε ποσοστό 10,1%. Τα υψηλότερα ποσοστά ενασχόλησης και για τα δύο φύλα παρατηρούνται στη συχνότητα ενασχόλησης µερικές φορές τον µήνα (5,3% για τους άνδρες και 5,6% για τις γυναίκες).

• Το 52,9% του πληθυσµού δεν συµµετέχει ενεργά σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Σε καθηµερινή βάση συµµετέχει το 28,8%, ενώ ακολουθεί η εβδοµαδιαία συχνότητα ενασχόλησης µε ποσοστό 11,8%. ∆εν παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στη συχνότητα συµµετοχής µεταξύ ανδρών και γυναικών.

 

Δ. Εµπιστοσύνη- Αλληλεγγύη

• Το 96,2% του πληθυσµού 16 ετών και άνω δηλώνει ότι έχει κάποιον συγγενή, φίλο ή γείτονα από τον οποίο µπορεί να ζητήσει βοήθεια.

• Το 96,4% του πληθυσµού δηλώνει ότι έχει κάποιον µε τον οποίο µπορεί να συζητήσει προσωπικά θέµατα.

Σχετικά Νέα