Μείωση κόκκινων δανείων κατά 40,2 δισεκατομμύρια ευρώ

kokkina-daneia-1_4Κατά 40,2 δισ. ευρώ ή κατά 38% θα μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τραπεζών ως το τέλος του 2019, με βάση τους επιχειρησιακούς στόχους που υπέβαλαν οι εγχώριες τράπεζες (συστημικές και μη) στην Τράπεζα της Ελλάδος και στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).

Με βάση τους επίσημους επιχειρησιακούς στόχους τριετίας, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures – NPEs) των εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών θα μειωθούν, σε ατομική βάση, από 106,9 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2016 σε 66,7 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, το μεγαλύτερο ποσοστό της μείωσης θα επιτευχθεί κατά τα δύο τελευταία έτη, το 2018 και το 2019.

Η μείωση εκτιμάται ότι θα προέλθει κυρίως από τις επιτυχείς ρυθμίσεις δανείων (δηλαδή την αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων που βρίσκονται επί του παρόντος σε καθυστέρηση), από διαγραφές δανείων, καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, από ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων και μεταβιβάσεις δανείων.

Αντίθετα, αρνητική συμβολή στην περαιτέρω μείωση των υπολοίπων NPEs εκτιμάται ότι θα έχει η συσσώρευση νέων NPEs, η οποία αναμένεται τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2017. Με βάση τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι στο τέλος του 2019 ο δείκτης NPEs θα υποχωρήσει σε 34%.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου το 29% του υπολοίπου των NPEs του Ιουνίου 2016 θα επανέλθει σε κατάσταση τακτικής εξυπηρέτησης, κυρίως μέσω επιτυχών ρυθμίσεων.
Εντούτοις, η εν λόγω μείωση αντισταθμίζεται από τις συνεχείς ροές νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ανοιγμάτων που αθετούν εκ νέου (συνολικά 28% του υπολοίπου των NPEs του Ιουνίου 2016).

Επιπρόσθετα, οι εισπράξεις και οι ρευστοποιήσεις που σχετίζονται με NPEs θα συμβάλουν κατά 16% στη μείωση του υπολοίπου των NPEs, ενώ οι μεταβιβάσεις NPEs και οι διαγραφές κατά 7% και 14% αντίστοιχα, διαμορφώνοντας τη συνολική μείωση του υπολοίπου NPEs κατά 38% για την περίοδο Ιουνίου 2016 – Δεκεμβρίου 2019.

Σχετικά Νέα