Μαγνήτης ξένων επενδυτικών κεφαλαίων η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Μαγνήτη ξένων επενδυτικών κεφαλαίων αποτελεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας έχει προστεθεί, μετά τη York Global Finance που ελέγχει το 17,35%, το ολλανδικό fund Reggeborg Invest. Το fund, που ανήκει στον ολλανδικό κατασκευαστικό όμιλο VolkerWessels, δραστηριοποιείται στο εμπόριο και την προμήθεια πετρελαιοειδών και απέκτησε πρόσφατα το 9,38% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ο όμιλος έχει επενδύσει 2 δισ. ευρώ εν μέσω κρίσης, ενώ, πρόσφατα, άντλησε 120 εκατ. ευρώ μέσω της επιτυχούς έκδοσης του επταετούς ομολόγου, το οποίο είχε υπερκαλυφθεί περισσότερο από δύο φορές, συγκεντρώνοντας το ποσό των 249,2  εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια που άντλησε θα κατευθυνθούν σε νέες και υφιστάμενες επενδύσεις, στην προπληρωμή τραπεζικού ομολογιακού κεφαλαίου και στην κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Στρατηγικός στόχος της εισηγμένης, που διαθέτει ανεκτέλεστο 1,8 δισ. ευρώ (χωρίς να συμπεριληφθούν νέες συμβάσεις 1,3 δισ.) είναι η διαφοροποίηση της δραστηριότητας, η απεξάρτηση από τον κλάδο των κατασκευών και η έμφαση στις παραχωρήσεις, στα έργα περιβάλλοντος και τα ενεργειακά έργα.

Σήμερα, στους τομείς των παραχωρήσεων, η εισηγμένη συμμετέχει με ποσοστά πλειοψηφίας στους αυτοκινητοδρόμους Νέα Οδός – Ιόνια Οδός και την Κεντρική Οδό, ελέγχοντας με 17% την Ολυμπία Οδό.

Σχετικά Νέα