Δημοσιεύθηκε στις: Πα, Απρ 8th, 2016

Λ. Κατσέλη: Αυτό είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων

louka-katseli-eurokinissi-750«Η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων – ιδιαίτερα των επιχειρηματικών – μπορεί να συντελέσει καθοριστικά στη βιωσιμότητα με πολλαπλούς τρόπους. Η απελευθέρωση κεφαλαίων τα οποία είναι σήμερα δεσμευμένα για την απορρόφηση τυχόν ζημιών και η διοχέτευσή τους στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας αποτελεί κινητήριο δύναμη για την τόνωση των επενδύσεων, την επανεκκίνηση βιώσιμων επιχειρηματικών μονάδων και την αύξηση της παραγωγικότητας.Ταυτόχρονα η βιώσιμη ρύθμιση καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων επιτρέπει την επανένταξή δανειοληπτών στην οικονομία και σε μια κανονική τραπεζική συμπεριφορά», ανέφερε η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Λούκα Κατσέλη, μιλώντας σε εκδήλωση του QualityNet Foundation για την παρουσίαση του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας.

Η κα Κατσέλη επισήμανε ότι η διοχέτευση χρηματοδοτικών πόρων στην πραγματική οικονομία με όρους βιωσιμότητας, απαιτεί την ανάπτυξη νέων καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς ή κλάδου. «Συχνά παρατηρούμε το φαινόμενο να υπάρχουν οι πόροι, να είναι γνωστές οι ανάγκες, αλλά να μην υπάρχουν τα εργαλεία που θα αντιστοιχήσουν τους μεν στις δε», πρόσθεσε.

Μιλώντας για την πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας είπε, μεταξύ άλλων, ότι δίνει έμφαση και στηρίζει τη βιωσιμότητα ολόκληρου του κυκλώματος Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, μέσω συμβολαιακού τύπου προγραμμάτων, όπου γίνεται εφικτός ο εκσυγχρονισμός όλου του παραγωγικού – συναλλακτικού κυκλώματος.

Επίσης προωθεί καινοτόμα αναπτυξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία όπως η χρηματοδότηση αλυσίδων αξίας. «Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για όλες τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται σε αλυσίδες αξίας παραγωγή» ανακοίνωσε η κα Κατσέλη η οποία προανήγγειλε την έναρξη, τον επόμενο μήνα, της χρηματοδότησης συστάδας επιχειρήσεων, κυρίως ΜΜΕ, που συνδέονται με τη ναυπήγηση πλοίων.

«Έχοντας εγγυημένη τη τελική ζήτηση από τον τελικό αγοραστή, προσφέρουμε στις ΜΜΕ που προμηθεύουν κάθε πλοίο, συνολικές χρηματοδοτικές λύσεις, υποστηρίζοντας έτσι έμπρακτα την διεύρυνση της παραγωγής και της παραγωγικότητας, τις εξαγωγές και τελικά τον οικονομικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Πρόκειται για μια στρατηγική win-win-win καθώς μέσω του εργαλείου αυτού ωφελείται ο τελικός αγοραστής, η κάθε συνεργαζόμενη ΜΜΕ που αλλιώς δεν θα είχε πρόσβαση στη χρηματοδότηση με επωφελείς όρους και η ίδια η Τράπεζα που διευρύνει τις δραστηριότητες της με ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου», επισήμανε.

Η κα. Κατσέλη, στην εκτενή αναφορά της, έδωσε έμφαση και στην ανάπτυξη τραπεζικών προϊόντων, με επίκεντρο την πράσινη οικονομία, όπως μεταξύ άλλων στο «Πράσινο Δάνειο», δηλαδή δάνειο που δίνεται για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας, το πρόγραμμα «Εστία Πράσινη», ένα στεγαστικό προϊόν, το οποίο χορηγείται με σκοπό την αγορά ή ανέγερση κατοικίας υψηλής ενεργειακής κλάσης ή την επισκευή κατοικίας με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμισή της.

Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ανέρχονται σε 83,3 εκατ. ευρώ.

Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης είπε, μεταξύ άλλων, ότι με βάση ποιοτικά κριτήρια, εκτός των οικονομικών κριτηρίων, κάθε επιχείρηση θα κατατάσσεται σε βαθμίδα περιβαλλοντικού και κοινωνικού κινδύνου, η οποία, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα τραπεζικά κριτήρια (π.χ. ποιότητα εξασφαλίσεων, οικονομικά στοιχεία επιχείρησης, business plan κλπ.) θα λαμβάνεται υπόψη στη συνολική διαμόρφωση των όρων συνεργασίας με την Τράπεζα.

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo