Κ.Μίχαλος: Σημάδια σταθεροποίησης και ανάκαμψης στην οικονομία

Για «σημάδια σταθεροποίησης και ανάκαμψης» στην ελληνική οικονομία «μετά από πολλά χρόνια οπισθοδρόμησης» έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, σε ομιλία του στο Δ.Σ. του ΕΒΕΑ παρουσία του υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιου Πιτσιόρλα.

Ο κ. Μίχαλος αναφέρθηκε στην ανάγκη η ελληνική οικονομία να πετύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα πέντε χρόνια, αλλά και να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις από το εξωτερικό.

«Για να έχουμε ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη, χρειάζεται να αυξηθεί η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις.

«Σύμφωνα με την μελέτη της PWC που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, για να έχουμε μια μεσοσταθμική ανάπτυξη της τάξης του 3% και 4% ετησίως ως το 2022, θα απαιτηθούν συνολικά επενδύσεις άνω των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ συνολικά – δηλαδή περίπου 42 δισ. ετησίως. Αυτή τη στιγμή η μέση ετήσια χρηματοδότηση είναι 20 δισ. ευρώ, άρα έχουμε ένα έλλειμμα επενδύσεων της τάξης των 20 με 22 δισ. ετησίως», σημείωσε ο κ. Μίχαλος και πρόσθεσε:

«Η Ελλάδα πρέπει να προσελκύσει νέα κεφάλαια, κυρίως από το εξωτερικό. Χρειάζεται περισσότερες ξένες άμεσες επενδύσεις, που σήμερα αντιστοιχούν μόλις στο 7% των συνολικών επενδύσεων.

Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη βασίζεται σε ποσοστό άνω του 90% σε εγχώριες πηγές χρηματοδότησης. Οι οποίες είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Πέραν, όμως της χρηματοδότησης, υπάρχουν και τα γνωστά διαχρονικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, που αποτρέπουν τόσο τις εγχώριες όσο και τις ξένες επενδύσεις, όπως η υψηλή φορολογία και οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, το ασαφές κανονιστικό πλαίσιο για τις επενδύσεις, η αναποτελεσματικότητα και η γραφειοκρατία στο δημόσιο τομέα, οι περιορισμοί που εμποδίζουν την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν ταχύτατα και αποτελεσματικά.

Η «εθνική απελευθέρωση» που φέρνει το τέλος των μνημονίων, ισοδυναμεί με μια μεγάλη «εθνική ευθύνη».

Η Ελλάδα θα πρέπει να πείθει συνεχώς τις αγορές για την αξιοπιστία και την προοπτική της. Κι αυτό διασφαλίζεται μέσα από υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική και προώθηση των μεταρρυθμίσεων.

Η Ελλάδα θα πρέπει να αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη για την αναπτυξιακή της πορεία. Η οποία θα εξαρτάται πλέον πολύ λιγότερο από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες και στη Φρανκφούρτη και πολύ περισσότερο από τις αποφάσεις που λαμβάνονται εδώ.

Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να είναι στοχευμένες, τολμηρές. Και η υλοποίησή τους άμεση και αποτελεσματική».

Ο κ. Μίχαλος ανέφερε εξάλλου ότι η μετατροπή τω επιμελητηρίων σε ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Μιας Στάσης και Σημεία μιας Επαφής σε θέματα αδειοδότησης αποτελεί «ένα σημαντικό βήμα για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα».

Σημείωσε ακόμα ότι η πολιτεία θα πρέπει να εξετάζει μία σειρά ζητημάτων, που συμβιβάζονται με τη μορφή και τη φύση των επιμελητηρίων, δημιουργούν προσκόμματα και δυσλειτουργίες στην ομαλή λειτουργία του θεσμού και για αυτό πρέπει να τροποποιηθούν:

• Τα όργανα διοίκησης των επιμελητηρίων πρέπει αυτοτελώς να αποφασίζουν για κάθε θέμα που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων τους, στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους.

• Να αρθούν οι περιορισμοί που τέθηκαν για τη λειτουργία των μη κερδοσκοπικών εταιρειών και να υπάρχει δυνατότητα ετήσιας επιχορήγησής τους.

• Να ορισθεί σαφώς ότι τα Επιμελητήρια τηρούν, λειτουργούν και ενημερώνουν το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, εισπράττουν δε για τον σκοπό αυτό το νόμιμο ανταποδοτικό τέλος, που αποτελεί τακτικό έσοδο του κάθε Επιμελητηρίου.

• Να εισαχθεί διάταξη για την τακτική διασφάλιση των ετήσιων επιμελητηριακών εσόδων που προέρχονται από την τήρηση της μερίδας κάθε επιχειρηματικής μονάδας (φυσικού η νομικού προσώπου) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Σχετικά Νέα