Κ. Μίχαλος: Απαραίτητη η ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Η επιχειρηματική κοινότητα θεωρεί απαραίτητη την ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και την στενότερη σύνδεση της τριτοβάθμιας ειδικά εκπαίδευσης με το χώρο της παραγωγής και της αγοράς.

Με αφορμή τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε χθες κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνος Μίχαλος δήλωσε:

«Η επιμελητηριακή και επιχειρηματική κοινότητα υποστηρίζουν εδώ και χρόνια την ανάγκη να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και να δημιουργηθεί ένας αξιόπιστος και δίκαιος μηχανισμός αξιολόγησης των πανεπιστημίων. Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας αυτό δεν επιτυγχάνεται.

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ιδιαίτερα η τριτοβάθμια εκπαίδευση χρειάζονται επείγουσα ουσιαστική μεταρρύθμιση, για να μεταβληθεί η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης σε ευκαιρία προόδου. Μια σύγχρονη εκπαίδευση αποτελεί τη στρατηγική επιλογή που ενθαρρύνει τις καινοτομίες και την επιχειρηματικότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αυτονομία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και η πλήρης απαλλαγή τους από το κρατικό μονοπώλιο και τον κομματικό εναγκαλισμό. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι δυνατό να αντληθούν πόροι, πέραν της κρατικής ενίσχυσης και η βασική έρευνα θα χρηματοδοτείται από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτό το σύστημα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και χρηματοδότηση θα συντονίζουν τις προσπάθειές τους για υψηλή ποιότητα γνώσης».

Τα επιμελητήρια υποστηρίζουν την ανάγκη να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και να δημιουργηθεί ένας αξιόπιστος αυστηρός και δίκαιος μηχανισμός αξιολόγησης κρατικών και μη κρατικών πανεπιστημίων. Στο πλαίσιο αυτό οι πάγιες προτάσεις τους είναι:

1. Η αύξηση των δαπανών για τη δημόσια παιδεία και η ταυτόχρονη απελευθέρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το κρατικό μονοπώλιο, με στόχο την αισθητή βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

2. Η αναβάθμιση των προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες και σε νέες ειδικότητες. Η πληρέστερη διασύνδεση της εκπαίδευσης (δευτεροβάθμιας, τεχνικής – επαγγελματικής, τριτοβάθμιας, μεταπτυχιακής) με την αγορά εργασίας.

3. Η εντατικοποίηση των προγραμμάτων επανακατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στις νέες τεχνολογίες και τις ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

4. Η εκπαίδευση για τη διάδοση του επιχειρηματικού πνεύματος και την καλλιέργεια μιας σύγχρονης επιχειρηματικής νοοτροπίας. Υποδεικνύεται η γενική εισαγωγή σχετικών μαθημάτων και άλλων εκπαιδευτικών διαδικασιών π.χ. mini companies, «βιωματική εκπαίδευση», συνεργασίες με επιχειρήσεις, μαθηματικοί – σπουδαστικοί διαγωνισμοί κλπ), με αξιοποίηση και προσαρμογή της διεθνούς εμπειρίας.

5. Η στενή συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση της χρηματοδότησης της έρευνας: Θεσμικό πλαίσιο για χορηγίες σε κρατικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, ενίσχυση των προσπαθειών κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων και εφευρέσεων.

6. Η εφαρμογή ανεξάρτητου και αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης όλων των φορέων της εκπαίδευσης και η σύνδεση της χρηματοδότησής τους με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Τέλος, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Συνταγματική Αναθεώρηση η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας έχει προτείνει:

– την Αναγνώριση του δικαιώματος ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη υπογράμμιση της υποχρέωσης του Κράτους να διασφαλίζει δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση για όλους.

– Δυνατότητα παραχώρησης εκτάσεων σε ΑΕΙ της αλλοδαπής, για την εγκατάσταση παραρτημάτων τους στη χώρα και προστασία των σχετικών επενδύσεων για τουλάχιστον 50 έτη.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα