Κυρ. Μητσοτάκης: Κομβικής σημασίας για τη ΝΔ η πολιτική του φαρμάκου

Συνάντηση με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχάνων είχε σήμερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στο γραφείο του στη Βουλή.
Η Ένωση Φαρμακοβιομηχάνων εξέθεσε τα προβλήματα του κλάδου, εκ των οποίων τα πιο σημαντικά είναι η υπερφορολόγηση, η υπερβολική αύξηση των επιστροφών (clawback) καθώς και τα αντικίνητρα για επενδύσεις που αν υλοποιούνταν θα είχαν υψηλή προστιθέμενη αξία και θα ενίσχυαν τις εξαγωγές.
Από την πλευρά του ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την υγεία, η πολιτική του φαρμάκου είναι κομβικής σημασίας και εστιάζεται στην επίτευξη των εξής στόχων:
– Το καλύτερο φάρμακο στην καλύτερη δυνατή τιμή για τους ασθενείς,
– Τον έλεγχο της υπερσυνταγογράφησης και την καταπολέμηση της διαφθοράς,
– Τον καθορισμό της αποζημίωσης του φαρμάκου με βάση τα θεραπευτικά αποτελέσματα και την υιοθέτηση των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών.
– Τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής, της απασχόλησης και των επενδύσεων στο κλάδο του φαρμάκου
– Τη σύνδεση της εγχώριας παραγωγής με την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη
– Έναν δίκαιο μηχανισμό επιστροφής (clawback).

Σχετικά Νέα