Δημοσιεύθηκε στις: Κυ, Απρ 3rd, 2016

Κουβέλης:Οι συνθήκες είναι ώριμες για να συναντηθούμε με τον ΣΥΡΙΖA

Ï ðñüåäñïò ôçò ÄÇÌÁÑ Öþôçò ÊïõâÝëçò öôÜíåé óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï ãéá óýóêåøç üëùí ôùí ðïëéôéêþí áñ÷çãþí õðü ôçí ðñïåäñßá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò ÊÜñïëïõ Ðáðïýëéá ìå áíôéêåßìåíï ôï ó÷çìáôéóìü õðçñåóéáêÞò êõâÝñíçóçò ðïõ èá ïäçãÞóåé ôç ÷þñá óå åêëïãÝò, ôçí ÔåôÜñôç 16 Ìáúïõ 2012. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

Έτοιμος να επιστρέψει στο κυβερνών κόμμα, εφόσον προσκληθεί από τον Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε σε συνέντευξή του ο Φώτης Κουβέλης.

«Οι συνθήκες είναι ώριμες για να συναντηθούμε με τον ΣΥΡΙΖA» δήλωσε χαρακτηριστικά στο «Βήμα της Κυριακής» ο πρόεδρος της Ενωτικής Κίνησης Ευρωπαϊκής Αριστεράς.

«Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου, ώστε κάποια στιγμή η κοινωνία και η οικονομία να βγουν από τον θανάσιμο εναγκαλισμό της κρίσης», αναφέρει ο πρώην πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, χωρίς να αποκλείει ενδεχόμενη μελλοντική υπουργοποίησή του.

Εκτίμησε δε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «το περασμένο καλοκαίρι, πραγματοποίησε μία σημαντική ευρωπαϊκή στροφή, καρπός της οποίας ήταν η σκληρή αλλά αναγκαία συμφωνία με τους δανειστές και η αποδοχή εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ της θέσης ότι η ευρωζώνη αποτελεί μονόδρομο για τα συμφέροντα της χώρας και της κοινωνίας», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Η εξέλιξη αυτή, επισήμανε ο κ. Κουβέλης «αίρει σε μεγάλο βαθμό τους λόγους που κατέστησαν επιβεβλημένη την αποχώρησή μας από τον Συνασπισμό το 2010», συμπληρώνοντας ότι «είναι θέμα του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ να επεξεργαστεί ένα σχέδιο πολιτικής και οργανωτικής συμπόρευσης των δυνάμεων, που, με κορμό εκείνον, εργάζονται για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου».

Τέλος, ο πρόεδρος της Ενωτικής Κίνησης Ευρωπαϊκής Αριστεράς τόνισε ότι «η κυβέρνηση είναι ειλικρινής όταν λέει ότι δεν έχει εκλογικό σενάριο, πόσω, μάλλον, που, εν προκειμένω, η λαϊκή εντολή είναι και ρητή και πρόσφατη».

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo