Δημοσιεύθηκε στις: Πε, Ιούλ 9th, 2015

Κλειστή η αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως και την Δευτέρα

590_9758610b394ce67325adc480fe799b65

Κλειστό το Χρηματιστήριο μέχρι και 13η Ιουλίου 2015.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρει ότι, σε συνέχεια της από 8.7.2015 απόφασης του υπουργού Οικονομικών, με την οποία παρατείνεται η ισχύς της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α’ 65/28.06.2015), παρατείνεται αντίστοιχα η από 29.6.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ως προς τα ακόλουθα:

1) να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ο Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) Εναλλακτική Αγορά,

2) να παραμείνει κλειστή η ηλεκτρονική δευτερογενής αγορά τίτλων,

3) να εξακολουθήσει η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων,

4) να εξακολουθήσει η αναστολή της λειτουργίας εκκαθάρισης από την Εταιρία Εκκαθάρισης για τους τίτλους και τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών και στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών όσο και στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ),

5) να εξακολουθήσει η αναστολή της λειτουργίας του χρηματικού διακανονισμού πράξεων σε τίτλους της ελληνικής αγοράς που διενεργείται από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ).

Η παράταση ισχύει μέχρι και την 13η Ιουλίου 2015.

 

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo