Κλειδί για την ανάκαμψη της οικονομίας είναι η γνώση και η εξωστρέφεια

Συνέντευξη στην ΑΥΓΗ και τον Γιάννη Αγουρίδη

Η “νέα οικονομία” αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την ανάκαμψη και θα βασιστεί στο υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που έχει η Ελλάδα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, σύμφωνα με το αναπτυξιακό σχέδιο που περιγράφει στην “Αυγή” της Κυριακής ο Γιώργος Σταθάκης. Ο υπουργός Οικονομίας προαναγγέλλει επίσης επταετές σταθερό φορολογικό πλαίσιο για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, ενώ για το 2016 αναμένει “την ολοκλήρωση του πρώτου μεγάλου κύκλου της συμφωνίας, δηλαδή του 70% περίπου του προγράμματος, και την επιστροφή της οικονομίας σε θετικό πρόσημο. Θα είναι η χρονιά που θα φανούν η φυσιογνωμία, η δυνατότητα και η ικανότητα της κυβέρνησης να κάνει τις βαθιές τομές που θέλει ο τόπος”.

* Τι περιλαμβάνει το αναπτυξιακό πρόγραμμα της κυβέρνησης;

Την άνοιξη πρέπει να έχει διαμορφωθεί ένα αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα, που θα προδιαγράφει το πλαίσιο για την επιστροφή της σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό εγείρει το θέμα ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης που πρέπει μεσοπρόθεσμα να ακολουθήσει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και θα προδιαγράφει τη στρατηγική, το πλαίσιο, τα μέσα και τα εργαλεία με τα οποία μπορεί να επιδιώξει η χώρα αυτή τη μεταστροφή και την έξοδο από την κρίση.

* Ποιες θα είναι οι διαφορές του αναπτυξιακού νόμου από τους προηγούμενους;

Οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί νόμοι είχαν δύο πολύ βασικά προβλήματα που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Ήταν οριζόντιοι οι νόμοι που δεν ξεχώριζαν αν μία επένδυση γίνεται σε παραγωγικό ή σε δυναμικό τομέα της οικονομίας ή πρόκειται για απλή επένδυση σε ένα πάρκινγκ αυτοκινήτων. Αυτό το οριζόντιο το θεραπεύουμε δίνοντας προτεραιότητα σε δύο κατηγορίες επενδύσεων: αυτές που εντάσσονται σε ό,τι κατά κοινή αποδοχή θεωρείται δυναμικός κλάδος της οικονομίας (αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα, φαρμακοβιομηχανία, καινοτομία και τεχνολογία) και άλλες που έχουν ήδη ενσωματωθεί στο ΕΣΠΑ.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, τώρα προσπαθούμε να συνδυάσουμε περισσότερα του ενός εργαλεία: όχι μόνο επιδοτήσεις, αλλά και φορολογικά κίνητρα, φορολογική σταθερότητα για μεγάλες ξένες επενδύσεις, και χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία, πέρα από τις επιδοτήσεις θα διευκολύνουν και τον δανεισμό των επιχειρήσεων.

* Ποιους τομείς θα ενισχύσετε πρώτους;

Θα επέλεγα τομείς που συνδέονται με τη νέα επιχειρηματικότητα, η οποία αποτελεί ένα πλατύ φάσμα δραστηριοτήτων σε καινοτομία, τεχνολογία, αγροτοδιατροφικά και επιλεγμένες περιοχές τεχνολογικής αιχμής. Στην Ελλάδα υπάρχει υψηλό ποσοστό νέων πτυχιούχων και αυτό αποτελεί το μεγάλο μειονέκτημα αυτή τη στιγμή για την κρίση, καθώς υπάρχει φυγή των νέων στο εξωτερικό. Αποτελεί, όμως, και το μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί σ’ αυτό το ανθρώπινο δυναμικό θα στηριχθεί η ανάκαμψη.

* Ποιο είναι το “κλειδί” για την ανάκαμψη;

Έχοντας απορρίψει πως η επιστροφή στην ανάπτυξη θα έλθει είτε μετατρέποντας τη χώρα σε χώρα φθηνού εργατικού δυναμικού είτε μετατρέποντάς τη σε φορολογικό παράδεισο, θέλουμε, στον αντίποδα αυτού, να επενδύσουμε στη στρατηγική της υψηλής προστιθέμενης αξίας δραστηριοτήτων που θα χρησιμοποιεί το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό. Αυτή τη στρατηγική προσπαθούμε να ενισχύσουμε. Αυτό το κομμάτι πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την έξοδο από την κρίση.

* Τι θα περιλαμβάνει το αναπτυξιακό συμβούλιο;

Θα είναι ένα 11μελές επιστημονικό συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετέχουν Έλληνες και άνθρωποι από το εξωτερικό, επιφανούς κύρους και επιστημονικής υπόστασης, οι οποίοι θα λειτουργούν συμβουλευτικά ως προς αυτό. Θα είναι ένας θεσμός κοινωνικού διαλόγου και συμμετοχής, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, συν ορισμένοι θεσμοί της κυβέρνησης, και αυτό θα είναι το όργανο που θα δημιουργεί τους βασικούς σχεδιασμούς και θα διαβουλεύεται την αναπτυξιακή πολιτική.

* Πώς θα λειτουργήσει η αναπτυξιακή τράπεζα;

Το ΕΤΕΑΝ θα είναι η αρχική βάση της τράπεζας. Πρόθεσή μας είναι το ΕΤΕΑΝ να κάνει άλλα δύο πράγματα: Πρώτον, να προσφέρει όλο το φάσμα των χρηματοδοτικών αναγκών μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, όπως εγγυήσεις, εξαασφαλίσεις, συμμετοχή στο κεφάλαιο και άλλους πυλώνες οι οποίοι χρειάζονται για να παίξει τον ρόλο της πιο αποτελεσματικά. Δεύτερον, να διευρύνει τη δυνατότητα αξιοποίησης ακριβώς των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που είναι διάχυτα και τα οποία χρειάζονται έναν θεσμό – ομπρέλα.

* Πώς θα δρομολογήσετε την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ενίσχυση την ανταγωνιστικότητας;

Χρειάζεται να ενισχύσουμε πολύ τις εξαγωγικές επιδόσεις. Το πρόβλημά μας είναι πολύ μεγάλο και το ξέρουμε. Η μνημονιακή πολιτική απέτυχε στο σημείο αυτό. Δεν συμμεριζόμαστε την ιδέα ότι η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας είναι προϊόν εσωτερικής υποτίμησης. Το πρόβλημα των εξαγωγών της χώρας είναι πιο δομικό και έχει διάρκεια. Θυμίζω ότι ακόμη και την περίοδο της οικονομικής ανόδου τη δεκαετία του 1990 ή τη δεκαετία πριν από την κρίση είχαμε μεν γρήγορη ανάπτυξη, αλλά πολύ χαμηλές επιδόσεις στις εξαγωγές της χώρας. Η οικονομία στηρίχθηκε πάρα πολύ στην εσωτερική διαδικασία και στην υπερβολική χρηματοδότηση, άρα αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί. Εμείς επιζητούμε την εξωστρέφεια και την ενίσχυσή της.

*Πώς θα προσελκύσετε άμεσες ξένες επενδύσεις;

Έχουμε δύο προβλέψεις στον αναπτυξιακό νόμο. Η μία αφορά τα business centers, τα οποία δεν είναι μόνο διοικητικά και οικονομικά, μπορεί να είναι τεχνολογικά, ερευνητικά κ.λπ. Υπάρχει ήδη μια δραστηριότητα πολύ σημαντική από ορισμένες πολυεθνικές, που θέλουμε να ενισχυθεί. Η δεύτερη πρόβλεψη είναι να υπάρχει το κίνητρο για επτά χρόνια σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος γι’ αυτές που επιθυμούν να επενδύσουν μακροχρόνια. Το τρίτο κομμάτι της πολιτικής μας αφορά την ενίσχυση του θεσμού των στρατηγικών επενδύσεων. Θα βελτιώσουμε το θεσμικό πλαίσιο και ουσιαστικά θα διασφαλίζει δύο πράγματα: Πρώτον, ότι η επαφή θα γίνεται με ένα σημείο, τη διεύθυνση στρατηγικών επενδύσεων. Δεύτερον, με την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, με εξαίρεση επενδύσεις που έχουν πολύ δυνατό περιβαλλοντικό πρόβλημα.

* Τι θα κάνετε με τα κόκκινα δάνεια που εξαιρέθηκαν από το νόμο;

Αυτός, προφανώς, θα είναι ο νέος κύκλος διαπραγματεύσεων. Εμείς, φυσικά, θα επιμείνουμε μέχρι τέλους ότι τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο της δευτερογενούς αγοράς που ανοίγει. Υπάρχει ήδη ένα σύνθετο πλαίσιο που έχουμε θεσμοθετήσει με την προστασία του 60% για την πρώτη κατοικία. Το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε διαμορφώσει μια στρατηγική, αυτό θα διαπραγματευτούμε προκειμένου να είναι επιτυχής.

* Ποια είναι η ερμηνεία σας για την “εμπλοκή” στην κατάθεση του παράλληλου προγράμματος;

Προέκυψαν τρία θέματα: Το πρώτο αφορά το κατεπείγον ή το να μπει με κανονική διαδικασία, αν και προφανώς ήταν υπερβολική η ένταση της σύγκρουσης και αποτελεί σε κάθε περίπτωση δευτερεύον θέμα. Δεύτερο είναι το θέμα του δημοσιονομικού κόστους, το οποίο, αν και δεν έχω την ακριβή εικόνα, είναι γύρω στα 100 εκατ. και ίσως θα έπρεπε να ήταν 100% ασφαλές ότι δεν θα είχε δημοσιονομικό αντίκτυπο. Τρίτο είναι, κατά τη γνώμη μου, ότι το παράλληλο πρόγραμμα θα είναι ένα κλιμακωτό πρόγραμμα με πολλά διαδοχικά στάδια. Πιθανότατα θα πρέπει να έχουμε μια εικόνα του συνολικού προγράμματος, το πώς θα πάει βήμα προς βήμα. Πιστεύω πως τον Ιανουάριο θα γίνει συζήτηση επί της ουσίας, χωρίς προβλήματα.

* Μπορεί να νομοθετεί η κυβέρνηση για ζητήματα που δεν άπτονται της συμφωνίας;

Σαφώς! Η συμφωνία είναι πολύ σαφής και συγκεκριμένη. Η κυβέρνηση θα ασκήσει την πολιτική της, κατά τη γνώμη μου, χωρίς κανένα πρόβλημα. Για οτιδήποτε, βέβαια, έχει δημοσιονομικό κόστος, εφόσον η δημοσιονομική πλευρά είναι σε συμφωνία με τους θεσμούς -γιατί προφανώς θα δημιουργηθεί δημοσιονομικό κενό-, θα πρέπει να είναι πολύ σαφή τα πράγματα και οριοθετημένα.

*Πόθεν έσχες. Θεωρείτε ότι έκλεισε αυτή η ιστορία;

Έχω κάνει τρεις δηλώσεις πλήρεις, διαφανείς και χωρίς κανένα στοιχείο παρατυπίας. Νομίζω ότι ο ντόρος που δημιουργήθηκε είναι προφανώς υπερβολικός και γι’ αυτό κατέφυγαν σε αδιανόητα ψεύδη για να φτιαχτεί. Νομίζω πως πρέπει να κρατήσουμε το ουσιαστικό, ότι πρέπει να υπάρχει ισχυρή νομοθεσία για το πόθεν έσχες προκειμένου να αποτρέπει τον πολιτικό από το να βγάζει λεφτά από την πολιτική. Κάποιος που μπήκε στην πολιτική το 2012 δεν είχε κανένα κίνητρο να δηλώσει λιγότερα από αυτά που έχει. Άρα η ιδέα της απόκρυψης δεν έχει νόημα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Προφανώς στους δύο μήνες μετά που εξελέγην βουλευτής δήλωσα τα περιουσιακά μου στοιχεία, όχι των συγγενικών μου προσώπων, κάτι το οποίο διόρθωσα αμέσως μετά, το 2013, το 2014 και με συμπληρωματική δήλωση του 2012. Άρα δεν πιστεύω πως υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο να εγείρει έστω και την παραμικρή αμφιβολία ως προς την ουσία του θέματος.

– See more at: http://left.gr/news/giorgos-stathakis-kleidi-tis-anakampsis-i-gnosi-kai-i-exostrefeia#sthash.a75QcdJH.dpuf

Σχετικά Νέα