Κινητοποιήσεις εργαζομένων σε ΟΛΠ και ΟΛΘ

ÐÏÑÅÉÁ ÔÙÍ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ ÔÇÓ ÍÁÕÐÇÃÏÅÐÉÓÊÅÕÁÓÔÉÊÇÓ ÆÙÍÇÓ ÐÅÑÁÌÁÔÏÓ ÐÑÏÓ ÔÏÍ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏ ËÉÌÅÍÏÓ ÐÅÉÑÁÉÙÓ ÊÁÉ ÊÁÔÁËÇØÇ ÓÔÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÏÕ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÔÏÕ ÏËÐ ÃÉÙÑÃÏÕ ÁÍÙÌÅÑÉÔÇ.  (PHASMA / ÈÁÍÁÓÇÓ ÄÇÌÏÐÏÕËÏÓ)48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις από την Πέμπτη 26.5.2016 αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στον ΟΛΠ και στον ΟΛΘ

 
Το ΔΣ/ΟΜΥΛΕ, η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ και ο Σύνδεσμος Εποπτών Αρχιεργατών ΟΛΠ αποφάσισαν την κήρυξη 48ωρων επαναλαμβανόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων από την Πέμπτη 26.5.2016 στον ΟΛΠ και στον ΟΛΘ.

Η κυβέρνηση προχωράει ολοταχώς στην πώληση του μετοχικού κεφαλαίου των ΟΛΠ και ΟΛΘ, παρά τις διαφωνίες των εργαζομένων, αλλά και του συνόλου των κοινωνικών φορέων. Ταυτόχρονα, παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις δεν έχει δώσει απάντηση στις θέσεις των εργαζομένων για τη διασφάλιση των θεσπισμένων εργασιακών σχέσεων παρά τη φραστική δέσμευση τουπρωθυπουργού.

Αντίθετα με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης, καταγράφεται αδικαιολόγητη κωλυσιεργία. Τόσο η χθεσινή συνάντηση για τον ΟΛΘ, όσο και η σημερινή αδράνεια της ηγεσίας του ΟΛΠ και του Υπουργείου Ναυτιλίας, για τον ΟΛΠ οδηγούν σε επικίνδυνη στασιμότητα.

Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε επιπλέον και η αποχή από εργασία Σαββάτου – Κυριακής 21 – 22.5.2016 στον ΟΛΠ και στον ΟΛΘ.

Τα ψέματα τελείωσαν, οι εργαζόμενοι όπως έχουμε από καιρό ξεκάθαρα δηλώσει οι εργασιακές σχέσεις δεν είναι υπό διαπραγμάτευση.

Λιμάνια, χωρίς θεσπισμένες εργασιακές σχέσεις δεν μπορούν να υπάρξουν, ας το αντιληφθούν οι πάντες.

– See more at: http://left.gr/news/apergia-sta-limania-apo-pempti-265#sthash.f6FTsiev.dpuf

Σχετικά Νέα