Κατατέθηκε τροπολογία για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στους αγρότες

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που προβλέπει την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους συνεταιρισμένους αγρότες, μια δέσμευση που είχε αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας, στην ΔΕΘ.

Η εν λόγω τροπολογία προβλέπει την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), αγροτικούς συνεταιρισμούς, συνεταιρισμένους αγρότες και σχολικούς συνεταιρισμούς.

«Στόχος της ρύθμισης είναι αφενός η παροχή φορολογικών κινήτρων για ένταξη σε συνεταιριστικές μορφές δραστηριότητας αλλά και για σύσταση αντίστοιχων νομικών οντοτήτων και, αφετέρου, η απαλλαγή από φορολογικά βάρη των φυσικών και νομικών προσώπων ή οντοτήτων που δεν ασκούν πλέον εν τοις πράγμασι επιχειρηματική δραστηριότητα» σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας.

Η τροπολογία συμπεριλήφθη σε σχέδιο νόμου του ΥΨΗΠΤΕ που αποτελεί ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας αναφορικά με τα μέτρα ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση.

Σχετικά Νέα